A Felvidéken is nagy visszhangot váltott ki a debreceni Wass Albert szobor felállítása körüli vita – főleg miután kiderült, hogy a szoborállítás ellenzői között szlovákiai magyarok (köztük Grendel Lajos Kossuth-díjas író) is vannak. Wass Albert mellett portálunkon először Mihályi Molnár László szepsi tanár fogalmazta meg véleményét , és hamarosan újabb követői lettek. (Aktualizálva 2008. február 15, 07 óra)

Mihályi Molnár László
(Szepsi, tanár, költő):

„A KŐ MARAD…” (WASS Albert tiszteletére)

„és miként hirdeti a Biblia: Megméretik az embernek fia…” – vagyis Wass Albert nem szorul védelemre, mint ahogy nem is neki van szüksége szoborra, hanem az élőknek, az utókornak, akik leborulnak vagy hálát adnak, emlékeznek avagy a hely szelleme által is jövőbe tudnak tekinteni.

Debrecen méltó hely arra, hogy Wass Albert előtt tiszteleghessenek. Szellemisége a nemzeti hagyományokból és az emberi helytállásból táplálkozó progressziót sugározza. 1848 örökségét őrzi a Nagytemplom: itt avatták kormányzóvá Kossuth Lajost, és e templom a magyar nyelv védőbástyája is volt a prédikátorok jóvoltából. Csokonai, Móricz, Ady, Fazekas is így emlékezett rá. Szabadon választott testületének döntését aljas szándékok akarják kificamítani olyanok által, akik valakinek tartják magukat, de a senkik gyülevész seregét képviselik. Olyanok , akik a román fasiszták és kommunista tömeggyilkosok értékrendje szerint ítélkeznek. S ha Grendel Lajos is csatlakozott e hadhoz, akkor felülírta minden eddigi sorát, és senkivé lett.

Február 15-én méltó helyen avatják fel WASS Albert szobrának alapkövét. (az alkotó Győrfi Sándor, Munkácsy-díjas szobrászművész) Ha arra járunk, ne feledkezzünk meg róla, s ma este olvassuk el legalább néhány sorát gazdag életművéből : verseit (pl. Üzenet haza vagy regényeit, mint Adjátok vissza a hegyeimet..). A Kárpátok koszorúja alatt fonjunk egy közös lelki koszorút születésének századik évfordulója táján, s erősítsük meg a helyszínen emlékezőket !

Lássuk, mennyien maradtunk ! A jó Isten oltalmazza magyar nemzetünket !

„Maradnak az igazak és a jók.
Tiszták és békességesek” (Üzenet haza)


Kozsár Julianna, nyugalmazott pedagógus Kassa:
Csatlakozom a Wass Albert szobrának felállítását szorgalmazókhoz.


Dolník Tibor, pedagógus, Bátorkeszi:
Üdvözlöm Wass Albert szobrának felállítását.


Neszméri Tünde:
Egyetértek a szobor felállításával. Tsztelnünk kell multunkat, ha nem tiszteljük nagy íróinkat az olyan, mintha nagyapáinkat sem tisztelnénk.


Gabri Rudolf, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója:
Támogatom Wass Albert debreceni szobrának felállítását.


Pápai Szabó György református lelkész, szerkesztő (Bp.):
Csatlakozom azokhoz, akik tiltakoznak a Wass Albert szobra ellen tiltakozó szégyentelen és magyartalan társaság viselkedése ellen. Wass Albert a XX. század egyik legnagyobb, s mindenképpen legmagyarabb írója. Ez böki a csőrét ennek a díszes társaságnak. Ha zavarja őket Wass Albert magyarsága, akkor ne olvassák, bár akkor meg ugyanolyan lelketlen tévelygők maradnak, mint amilyenek most. A kálvinista Róma a református Wass Albert egyik fontos életrajzi állomása. Ha nem tetszik nekik a méltó szoborállítás, költözzenek el Debrecenből, bár sorsuk nehéz lesz, mert hamarosan minden magyar településen lesz szobra Wass Albertnak. S a többiek? Szégyelljék magukat! Ha író vagy költő az illető, nevüket jegyezzük meg, s ne olvassuk őket soha többé, éljenek a Felvidéken vagy bárhol. Nem méltók a „magyar író” nevére… Könyveiket ne vásároljuk, magyar szívnek nem kellenek már most avult műveik. Tiltakozásuk nevükkel jegyzett, önmagukról kiállított szegénységi bizonyítvány.


Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója:
A felvidéki olvasó közönség többsége ismeri és tiszteli Wass Albertet, a debreceni polgárok pedig annak állítanak szobrot a saját városukban, akinek akarnak …
El vagyok keseredve, mert Grendel Lajos könyveit nagyon szeretem, és örültem, hogy fiatal tanitvány javaslatára őt hívta meg a Csemadok somorjai alapszervezete március 15-i szónoknak…
Ez egyben a csatlakozásom is a felhíváshoz.


Alulírott magyar polgárok üdvözöljük WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását, ahol méltó helyet kap irodalmunk nagyjai társaságában
– a Tornai Magyar Tannyelvű Alapiskola (Felvidék) pedagógusai:
– Komjáti Attila, Komjáti Csaba, Köteles Anikó, Juhász Tünede, Balázs Éva, Krompasky Marianna, Bányász Ivett és Péter Katalin


Gubcsi Lajos:
Támogatom Wass Albert szobrát Debrecenben, s a nagyszerű
szobrászművészt, Győrfi Sándort!


Alulírott magyar polgárok üdvözöljük WASS ALBERT
debreceni szobrának fellállítását, ahol méltó helyet
kap irodalmunk nagyjai társaságában.
Szamákné Berta Margit, Szamák Mihály, Szamák Zsuzsánna, Ifj. Szamák Mihály – Somorja, Szlovákia


Én, Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke csatlakozom azokhoz az aláírókhoz, akik üdvözlik, hogy Debrecen szobrot állít a XX. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő képviselőjének. Kívánom, hogy szerte a Kárpáthazában minél több helyen kerüljön Wass Albert szobrának felállítására!


Kövesdi Károly:
Wass Albert megérdemli, hogy szobra legyen. Nincs min vitázni.


A magukat liberálisnak nevező magyar írók/költők mára kirekesztő, gyűlölködő klubbá váltak. A liberalizmus eredeti tartalma megengedő, befogadó magatartást jelent. Kérem a liberális írók valamelyikét, küldje el számomra Wass Albert írásainak azon szöveghelyeit, amelyekben elfogadhatatlan eszmék hirdetőjévé vált.
Egyúttal mellékeljék azokat a szövegeket is, amelyeket Wass Alberttel egy időben Önök, vagy az Önök szellemi elődei írtak fasizmusról, kommunizmusról az idők folyamán, a megjelenés helyét is megjelölve.
Dr. Mezei István, PhD, Miskolc


Kárpátaljáról áttelepült magyar értelmiségiként, úgy is, mint a beregszászi székhelyű Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség alapító elnöke, akinek kezdeményezésére Beregszászon hat magyar szobrot és mintegy hatvan emléktáblát állítottunk nagyjainknak, szívvel-lélekkel támogatom Wass Albert írófejedelem debreceni szobrának létrehozását. Egyúttal megdöbbenésemet fejezem ki, hogy még ma is akadnak olyan magyar értelmiségiek, akik hitelt adnak a magyarellenes román propagandának, s ahelyett, hogy az író rehabilitása mellett kardoskodnának, a múlt század egyik legnagyobb magyar alkotója lejáratásán fáradoznak.
Dalmay Árpád
tanár, újságíró, Nyíregyháza


A debreceni Wass szoborral kapcsolatosan az alábbi írást és megjegyzéseket közöltem13-án a Polgár Info-n (KLIKK). A cikket levelezőlistán is továbbítottam.Saját véleményem :
Kik ezek az aláíró nevenincs senkik Wass Alberthez képest ? Egymás által “megcsinált” sztárocskák, ostoba fércművekkel.
Üdvözlettel : Onody Gyula


Szerintem a legtöbbjük nem is olvasott soha életében Wass Alberttől semmit. Nem sokan vannak, akik egy lapra rátudnak annyi szépet írni, mint más, magát írónak nevező firkász egy egész életen át sem képes.
Köböl Zoltán, Péder, Felvidék


Oriskó Norbert a Szabad Újság főszerkesztő-helyettese:

Olyan írók csatlakoztak a debreceni Wass Albert szobor felállítása elleni hisztériához, akik valószínűleg összesen nem adtak el annyi könyvet, mint Wass Albert. Azzal nincs semmi gond, hogy Grendel Lajos kinyilvánította véleményét, ez szíve joga. A meglepő talán az lehetett sokak számára, hogy ez a véleménye.
Valóban meglepetés? Nem hiszem, Grendel Lajos már 2002-ben is “aktivizálta” magát, amikor azokhoz csatlakozott, akik tiltakoztak amiatt, hogy Duray Miklós felszólalt a Fidesz Kossuth-téri nagygyűlésén. Ezután ez már csak hab a tortán.
( Ez egyben a csatlakozásom is a felhíváshoz:)


A Wass Albert szobor felállítását támogatjuk! Dr Patocskai Gábor, Dr Patocskainé Lőrincz Anna, Dr Patocskai Anna Tünde, Patocskai Gábor, Patocskai Bence, Patocskai Máté, Patocskai Katalin, Patocskai Ferencné, Dr Delyné dr Patocskai Krisztina,Patocskai Zoltán, Patocskai Tamás, ifj. Patocskai Tamás, Patocskai Tamásné, – Kelebia


Alulírott magyar polgárok üdvözöljük WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását, ahol méltó helyet kap irodalmunk nagyjai társaságában.
BORKA Zoltán + aláírások
Beke Sándor, mérnök Révkomárom
Wass Albert Kör Hódmezővásárhely + 30 fő
Fülöpné Rákos Éva


Egyetértek Wass Albert debreceni szobrának felállításával, ahol méltó helyet kap irodalmunk nagyjainak társaságában ( több Wass Albert könyvvel a otthonunkban ).
Tóth Imre, Csallóköztárnok


Egyetértek Wass Albert debreceni szobrának felállításával
Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke


Neszméri Csilla:
Wass Albert korunk egyik legnépszerűbb magyar írója (Márai Sándorral együtt), akinek műveiből csak tanulni lehet és erőt meríteni. Támogatom a szobor felállítását.


Alulírott Felvidék-i magyarok Búcsról támogatjuk Wass Albert szobrának felállítását Debrecenben /és bárhol a nagyvilágban/ : id.Kerekes András,Kerekesné Udvardy Zsuzsa, Kerekes Levente,ifj. Kerekes András,Kerekes Beáta,Szobiné Kerekes Eszter,Takácsné Szobi Emese mérnök.
Feltétel nélkül ÜDVÖS és FONTOS ÜGY!
Üdvözlettel:
Váray László prof. 9021 GYŐR


Alulírott Kerekes András,nyugdíjas pedagógus a Felvidék-i Búcs községből szíves figyelmükbe ajánlom a Wass Albert szobor felállítása ellenzőinek /és pártolóinak is tisztelettel/ a Svédországban élő Mihályfalvi János /”Mihi”/ által készített ” Wass Albert emlékére” című kitűnően megszerkesztett honlapot : KLIKK


Mészáros Péter agrármérnök . vk. Érsekújvár
Még a hegyeit sem adták vissza ,de már az emlékétől is meg akarnak fosztani.


Petőcz Csilla, Pozsony
Támogatom Wass Albert szobrának fölállítását! Nem értem az ezt
megvétózók táborát….. , talán önmaguknak állítanának inkább szobrot?
Wass Albert szerint *ők a víz*!


Wass Albert debreceni szobranak felallitasaert kuldjuk alairasubkat:
Tibold Makk Laszlo, Charlotte, NC. USA
Tibold Makk Szabina, Charlotte, NC. USA


Támogatjuk Wass Albert debreceni szobrának felállítását, azt gondoljuk, hogy az első Kossuth szobrot sem volt könnyebb felállítani. Az LGT örökbecsű sorai jutnak az eszünkbe: “Míg a törpe ordibál, addig az óriás félreáll.” Nem kell félreállni.
Furik Ilona ny.tanítónő, Furik Mária óvónő, Furik Csaba tanár.
Kisgéres


Üdvözöljük WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását.
Pósa Zoltán,
nyugdíjas, Nemesradnót
Pósa Dénes,
gépészmérnök, Nemesradnót


Modifikáció Pt tagsága!
A Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén tagsága
ifj. Házik Zoltán és családja, Rimaszombatból
Dirbák Erik, hungarológus, egyetemista, Rimaszombat
Teljes mértékben támogatjuk Wass Albert debreceni szobrának felállítását.


Hová süllyed a “magyar” kultúra, mikor Magyarországon magyar emberek (ráadásul írók, költők) tiltakoznak az egyik legnagyobb magyar író, költő szobrának a felállítása ellen? A tiltakozók nem olvasták el Wass Albertnek egyetlen művét sem, mert ha olvasták volna, a szívük máshogy dobogna. Természetesen mi is üdvözöljük Wass Albert szobrának felállítását Debrecenben. Molnár Margit és Molnár László Ipolyfödémes.


Alulírott magyar polgárok üdvözöljük WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását, ahol méltó helyet kap irodalmunk nagyjai társaságában. Bőhm András, Zsély, Szlovákia


A Csemadok Szímői Alapszervezetének évzáró közgyűlésén 2008.február 10-én, a megjelent tagok elragadtatással hallgatták meg Wass Albert verseiből összeállított műsort: A kő marad címmel, Tarics Péter és Jónás Csaba előadásában. Az ő nevükben is bátran támogatom az író és költő szobrának felállítását. Kantár Éva elnök


A komáromi Lélekharang Polgári Társulás /Batta György, Nagy Ferenc, Nagy Rozália, Batta Katalin/ irodalmunk kimagasló egyéniségének tartja Wass Albertet. Január 12-én műsoros esttel emlékeztünk példamutató emberségére és életművére. Bizony, itt az ideje, hogy nálunk is szobra legyen.


Vitéz Erika: ” A félvilágot is befuthatod más ember földjén, testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel! ” (Wass Albert: Intelem ) Az ember szive csordultig van szomorúsággal, amikor olyan dolog mellett kell kiállni , ami minden jóérzésü ember számára természetes kellene, hogy legyen. Ma Wass Albert ellen fordulnak közismert iróink, holnap Petöfi, Arany , vagy Fábry Zoltán nagyságát kérdöjelezik majd meg? Mi ez, ha nem emberi butaság, rosszindulat, irigység. “….az ember vagy magyar, vagy nem az. Ha pedig magyar, akkor vonatkoznak rá bizonyos iratlan szabályok is.” ( Grendel Lajos: Szakitások ) Történetesen, hogy tisztelje nagyjait is!


További személyek, aki üdvözli, hogy Debrecenben szobrot állítanak Wass Albertnek:

Vörös Attila – Rimaszombat,
Homoly Erzsébet, Uzapanyit
Batta István – kertészmérnök, politológus, református lelkész , Somorja
Molnár Árpád, ref. lelkész, Rozsnyó
Fuksz Sándor, vállalkozó, Nagykapos a Magyarok Vilászövetsége felvidéki tagozatának elnöke
Sili István, Zirc
Ferencz Attila
Molnár Kinga
biológus hallgató, Debrecen
Batta Zoltán biotechnológus debreceni Ph.D hallgató


Üdvözlöm Wass Albert debreceni szobrának a felállítását.Kevés olyan írónk volt, aki jobban viselte volna szívén nemzetünk sorsát, mit ő.
dr. Molnár János egyetemi tanár Pozsonyból.


Csatlakozom az aláirókhoz
Magyaródy Szabolcs
Angolnyelvü magyar történelmi tárgyú könyvek kiadója és ingyenes terjesztöje


Tisztelt testvéreink !

Csatlakozunk minden jóérzésü magyar ember hazájáért , nemzetéért kifejtett munkájához !
Üdvözöljük megboldogult Vass Albert “nemzeti hősünk” méltatásának minden formáját !
Tisztelettel Vilmos atya


Martossy Szilárd Tószegről üdvözli és támogatja, hogy Wass Albert teljes körű történelmi és irodalmi rehabilitációban részesüljön nemcsak Debrecenben, hanem az egész Kárpát-medencében!
Isten áldja a szervezőket!


Helyeseljük és üdvözöljük Wass Albert szobrának a felállítását, és elutasítjuk a magukat “magyar értelmiségieknek” mondók felzárkózását a tiltakozó (?) cionisták és magyargyűlölők mellé, miután Wass Albert sokszorosan kiérdemelte olvasói s az egyetemes magyarság elismerését emberségével, írói és közéleti munkásságával, valamint a nemzete iránti elkötelezettségével! Kiérdemelte helyét a magyar írók panteonjában!, amiként a tiltakozók is kiérdemlik a nemzet megvetését!
Cuth János író és újságíró, (aki inkább kertész mint Nobel-díjas), Cuth Katalin, Cuth Emese, Cuth Artur.


A rimaszombati Magyar Nyugdíjas Kör hat évvel ezelőtt választotta névadójának Wass Albertet, mert az Üzenet haza c. versének tömör mondanivalója, hogy: “a víz szalad, a kő marad” – nemcsak a kör tagjai számára, de minden határon túl rekedt magyar számára parancs!

A Rimaszombati Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör 25 tagja nevében támogatjuk nemcsak Debrecenbe, de minél több helyen Wass Albert szobrának felállítását.
Dr. Tamás Aladárné


Támogatom Wass Albert szobrának felállítását!
Dr. Fehérné-Tamás Judit, VÁC


Kleiner Béla kutato-kémikus, könyvkiadó ,drámíró New York-ból. Fontosnak tartom, hogy szobrot kapjon Was Albert Debrecenben. Jó ember, jó magyar és kitűnő író volt. A sarat dobalók irigyek , s egyre szegényebbé es szegényebbé akarják tenni a nemzetet. !


Alulírott, Csukor Árpád diakónus, ny. karnagy-kántor,
üdvözlöm WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását.
Debrecenben különösen méltó,
hogy szobrot állítsunk tiszteletére, irodalmunk nagyjainak társaságában.
Hol lesz azoknak a szellemi és irodalmi törpéknek emléke,
akik most tiltakoznak, – mikor WASS ALBERT -et,
Arany János és a többi nagy magyar írok között fogja az utókor számontartani!!


Támogatom a szobor felállítását.
Tisztelettel: Antal Éva, Nagymegyer

Kása Magdolna, tanár, Kolozsvár


Alulírott üdvözlöm WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását, és elítélem az ellene tiltakozó magyarságellenes gyülekezetet.
Úgyszintén elítélem a Duna TV tegnapi esti adásában fellépö Borbély
Szilárd szerepeltetését, és Wass Albert emlékét tamogatók mellőzését.
Ezzel kapcsolatban megjegyezném – tekintettel arra is, hogy minden
analógia sántít – hasonló ellenkezéssel találkozom a maradék
magyarországi, és a maradék Magyarországon kívülre szorult, még magyarul beszélö, egyének részéröl a prágai Görgey Artúr emléktáblájának elhelyezése kapcsán.

Tisztelettel:
Palágyi István György
a Görgey Artúr Társaság elnöke


Támogatjuk Wass Albert szobrának felállítását, mely
tisztelet és főhajtás emlékének.
Kalló Ágnes – Zselíz, Erdélyi János – Léva


Kovács Attila tápiógyörgyei plébános támogatom a szobor felállítását. Én is rendszeresen olvasom az ő írásait.


Üdvözlöm WASS ALBERT debreceni szobrának fellállítását, ahol méltó helyet kap irodalmunk nagyjai társaságában
Kereskedő Zoltán róm.kat. plébános Baja


Wass Albert irodalmi jelentőségéről lehet vitatkozni. Sőt kell is. Arról azonban, hogy állítsanak-e szobrot neki, számomra még a kérdés felvetése is értelmetlennek tűnik. Ugyanis Wass ellenzői ezzel csak
reklámot csinálnak az írónak. Inkább javaslom, hogy minél több szobrot állítsunk Tamási Áronnak, Sütő Andrásnak, Székely Jánosnak és a többi erdélyi és nem erdélyi íróknak. Nincs gusztustalanabb, mint ha magukat klasszikus íróknak tartó önjelöltek más írók sárbatiprásával próbálnak maguknak érdemeket szerezni.
Juhász Dósa János


WASS ALBERT IGENIS NAGY MAGYAR ÍRÓ, MÓRICZ MELLETT A HELYE:

Duncsák Attila
festőművész és Duncsák Mária tanár – KASSA

Wass Albert szobrának felállítását támogatom és üdvözlöm.
Kiszel Mihály
plébános, ALBERTIRSA

—-

Támogató bejelentésel csatlakozok a Vass Albert szobrának fellállításához.

Üdv. Jozsef Nemcek


Magyar olvasó vagyok. Hálistennek mi döntjük el, ki a magyar író. A magyar írók könyvei könyvtárainkban vannak, pl.Wass Albert könyvei. Gyalázatos, hogy a mai Magyarországon és nálunk azok támadják, akiknek kiadványait nem vesszük, mert nem teljesítik a fent említett feltételeket. Írni és aláírni joguk van, műveik példányszáma szerint úgyis egymást olvasgatják.

Papp Zoltán,Buzita

Egyetertek Wass Albert debreceni szobrának felállitásával.

A körülötte zajló vihart pedig jó példánal tartom a nemzeti öntudat erőteljes sorvadására, bár még lültet a sziv egyesekben, de rohamosan Fogyatkozunk:

Tisztelettel: Batta Szabolcs


Wass Albert egyik verse:

A láthatatlan lobogó

Konok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon.

Seb a vállam és seb a markom
de fogom, viszem és megtartom.

S fogcsikorgatva hirdetem:
nem ért véget a küzdelem!

Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbaszja a markomat,

de markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magosra tartom s lengetem!

És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és őrült örömmel!

És mentem, mindeneken által,
íntépő, végső akarással!

Dúlt otthonom rég összedőlt.
Kifordult alólam a föld.

Társaimat ár elsodorta.
Mögöttem ég a poklok pokla.

Előttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!

Mert élek még! Ha törten is,
Ha vérben is, ha görcsben is,

még ha az utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,

de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!

Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,

ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!

S az utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót

kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!