MintaképAz Európai Szocialisták Pártjának (ESZP) február 13-14-i brüsszeli elnökségi ülése tárgyalja a szlovák Smer (Irány) tagságának kérdését.
Robert Fico pártjának ideiglenes tagságát 2006. október 12-én azért függesztette fel az ESZP, mert a Smer vezette kormánykoalíciónak tagja lett Ján Slota szélsőjobboldaliként számon tartott Szlovák Nemzeti Pártja (SNS). Márpedig az európai szocialisták 2001-ben Berlinben elfogadott “A modern, plurális és toleráns Európáért” című dokumentum alapelvei szerint azok a pártok, melyek szélsőjobboldali, rasszista, nacionalista pártokkal lépnek bármilyen szinten koalícióra, nem lehetnek ESZP-tagok. Az elnökség várhatóan meghallgatja annak az osztrák Hannes Swoboda és a holland Ján Marinus Wiersma vezette tényfeltáró munkacsoportnak a beszámolóját, amely az elmúlt év végén, illetve a mostani ülést megelőzően Szlovákiában járt, hogy felmérje: változott-e a helyzet a Smer 2006. októberi felfüggesztése óta?

Nos, e kérdésre a tényfeltáró bizottság csak nemleges választ adhat. A koalíciónak továbbra is tagja a Ján Slota vezette SNS, amelynek nyilatkozatai továbbra is ellentétesek az európai szocialisták által hirdetett és követett értékekkel. A felfüggesztés óta Fico egyszer sem határolódott el nyilvánosan Slota és az SNS verbális atrocitásaitól, sőt a helyzet romlott. És nem csupán azért, mert időközben maga Fico is tett olyan kijelentéseket, amelyeknek az európai értékekkel való egyezése legalábbis kérdéses.

Sokkal lényegesebbek és nagyobb aggodalomra adnak okot a kormánykoalíciónak azok a törvénytervezetei, melyek a szlovákiai demokráciadeficit növekedését vetítik előre. Ilyen a nem kormányzati szervezetekről szóló törvény módosításának tervezete, amely – hasonlóan a putyini Oroszországban követett eljáráshoz – a kormányzattól független kezdeményezések létrehozását kívánja megnehezíteni. Ilyen a médiatörvény módosításának tervezete, amely hatalmi eszközökkel kívánja korlátozni a demokratikus vitát, a véleménynyilvánítás szabadságát és az információ szabad áramlását. Olyannyira, hogy az ellen nem csupán a szlovák parlamenti ellenzék tiltakozott (azzal, hogy egyelőre nem járult hozzá a lisszaboni szerződés ratifikálásához), de az EBESZ is a törvénytervezet elutasítását javasolta a szlovák parlamentnek.

A tényfeltáró bizottság valószínűleg nem említi majd a Slota által a közelmúltban beharangozott – még inkább “demokráciadeficites” – törvénytervezeteket, s helyesen teszi. A történet ugyanis az ESZP-ben nem Slotáról és az SNS-ről, hanem az őket koalíciós partnernek választó Ficóról és a Smerről szól. Épp ezért szóba kerülhet a szlovák kormányfőnek az a kijelentése, miszerint “a 2008-as év alapvető feladata a szlovák identitás védelme”. Ez ugyanis Fico “slotásodásáról” tanúskodik, arról, hogy az önmagát szociáldemokratának valló miniszterelnök az ESZP baloldali értékei helyett nacionalista politikát hirdet egy történetileg-etnikailag kevert környezetben.

A vitában az előzetes hírek szerint valószínűleg azok lesznek aktívabbak, akik – politikai-taktikai érdekekből vagy egyfajta rosszul értelmezett “szocializációs” megfontolásból (ti. ha a Smer ESZP-tag lesz, majd csak megváltozik) – a felfüggesztés megszüntetése mellett érvelnek majd. Vagyis a cseh, az osztrák és német szociáldemokraták képviselői. Az elnökség magyar tagjainak nem annyira aktívnak, sokkal inkább bölcsnek kell majd lenniük. A Smer-problémát ugyanis sokan egyszerűsítik le magyar-szlovák vitává. Holott nem az, mert a Smer politikája mindenekelőtt Szlovákián belül okoz feszültséget, s csak másodlagosan a magyarok és szlovákok között. Ezt mindenképpen meg kell értetni az ESZP döntéshozóival. A döntés előtt az alábbi egészen egyszerű, igaz, értékválasztó kérdést kell megválaszolnia magában minden brüsszeli jelenlevőnek: az ESZP tagja lehetne-e saját pártja, ha koalícióra lépne egy szélsőjobb politikai formációval? Vagyis elfogadható koalíciós partner-e egy holland munkapárti számára Geert Wilders Szabadságpártja, egy francia szocialistának Le Pen Front Nationalja, egy német szociáldemokratának a Német Népunió vagy a Német Nemzetidemokrata Párt, egy osztrák szociáldemokrata számára Jörg Haider Szabadságpártjának utódszervezetei?

Eddig még itt nálunk, Kelet-Közép-Európában is csupán Robert Fico és a Smer válaszolt igennel erre a kérdésre…

NOL, Tálas Péter