Másodszor hívott össze fórumot az MKP rimaszombati elnöke, Orosz István, hogy megvitassák a Ferenczy István Alapiskola körül kialakult áldatlan helyzetet.

A decemberi megbeszélésen, amelyen képviseltették magukat az érintett iskolák képviselői is, az a megállapodás született, hogy a februári képviselő-testületi ülésig megpróbálnak olyan megoldást találni, ami életben tarthatná a Ferenczy István Alapiskolát, amely nem tudott ötödik osztályt felmutatni, ezért megszűnt teljes szervezettségűnek lenni, de az idén kivételt kapott a várostól, s folytathatta a működését. Ugyanakkor tudni kell, hogy a másik magyar alapiskolában, a Tompa Mihály Alapiskolában 57 ötödikes tanul. Igaz, ezek egy része is vidékről jár be Rimaszombatba. A Ferenczy Alapiskola 1992-ben jött létre és a város legmodernebb iskolája, amelynek a tornatermét tavaly adták át a nagyközönségnek. Bár Rimaszombatban, ahogy egész Gömörben is demográfiai válság van, sorsa akkor vált bizonytalanná, amikor 1999-ben létrejött a nyolcosztályos Tompa Mihály Református Gimnázium, amely a tehetségesebb diákok jelentős részét elszippantotta. Ebben szerepet játszott az a tény is, hogy mind a Ferenczyben, mind a Tompában egyre több a roma származású tanuló. A tervek szerint egyébként a Ferenczy István Alapiskola jogalanyisága szűnne meg, s a két iskola közös igazgatás alá kerülne.
A Ferenczy Alapiskolában megtartott második fórumot heves viták jellemezték, vélt vagy valós sérelmek is előkerültek, de igazi megoldás nem született. Kubačka Gizella elmondta, hogy rengeteg szülővel beszéltek, és a következő évtől ki tudnának egy 16 fős hatodik osztályt állítani. B. Kovács István szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a demográfiai tényeket, s nem az a lényeg, hogy lesz-e a Ferenczynek saját neve és jogalanyisága, hanem, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között készüljenek fel a nagybetűs életre. Szerinte érdemes lenne végre az iskola mellett létrehozni egy magyar óvodai osztályt is, amelyre a Ferenczy Iskola épülete tökéletesen megfelel. Hizsnyan Géza szerint mielőbb ki kell dolgozni eg hosszú távú stratégiai tervet, amelyben felmérnék a lehetőségeket. Megnyugtató megoldás nem született, de megegyeztek abban, hogy a képviselő-testület döntése után ismét találkoznak.

Juhász Dósa János, Gömöri Hírlap