Másfél év kényszerpihenő és elhallgattatás után Fico Smer-SD pártja előtt felcsillant a remény az euroszocialisták soraiba való visszatérésre. Hogy ez valóban sikerül-e, az ma elválik, az idehaza legerősebb kormánypárt nem lehet biztos a dolgában.

Közben a kormányfő nem tétlenkedett: egy titkos levélen dolgozott fővétkes társával, Ján Slotával, (végette függesztették fel Ficoék tagságát az európai szocialisták klubjában) amelyben megígérték, ezentúl szófogadóak lesznek. Januárban utolsó lökésként elküldték levelüket Brüsszelbe, Paol Nyrop Rassmusennak címezve.

Abban fogadalmat tettek, hogy betartják a jogállam és demokrácia alapelveit. A SME napilap birtokában van a titkos levél másolatának, amelyről tegnap se Fico, se Slota nem kívánt nyilatkozni.

„Visszautasítjuk a diszkrimináció, intolerancia és gyűlölet minden formáját. Szlovákiában minden személynek joga van a tisztességes életre, függetlenül attól, hogy milyen a származása, faja, neme, szexuális orientáltsága vagy vallási hovatartozása“, ez a levél tartalma.

Slota Európában épp az ellenkezőjéről vált eddig „híressé“, miután sértegette a magyarokat, a romákat és a homoszexuálisokat, emékeztet a cikk.

Brüsszeli körökből különböző jelzések érkeznek azzal kapcsolatban, hogy a mai Valantin napra küldenek-e vörös szívet Ficonak. Tudniillik a visszavételt illetően ma is erős fenntartásai vannak a franciáknak, a belgáknak, a dánoknak, de mindenekelőtt a magyaroknak, ezen belül is a hazai magyar kisebbségnek, amely a legkritikusabb a Szlovák Nemzeti Párttal szemben.

déva, Felvidék Ma, FENET/