Ján Mikolaj (SNS) iskolaügyi miniszter szeretné megváltoztatni a főiskolák és az egyetemek finanszírozásának eddigi gyakorlatát. Véleménye szerint az állami támogatás odaítélésekor jobban érvényesülnie kell az iskolák közti differenciálásnak. A miniszter erről egy sajtótájékoztatón beszélt. „Felróják nekünk, hogy nem helyes a hallgatók számától függővé tenni a támogatás mértékét” – mondta Mikolaj, aki a tavalyi iskolakezdéskor eredetileg a technikai irányultságú oktatási intézményeknek szeretett volna nagyobb támogatást nyújtani, végül azonban, a rektori konferencia nyomásának engedve, elállt ettől az elképzeléstől.
Az iskolaügyi miniszter további problémának tartja, hogy a magánszféra nem támogatja kellő mértékben az oktatási intézményeket, ez pedig véleménye szerint amiatt van, mert az oktatás támogatásából nem származik elegendő nyereség.
Az Európai Egyetemi Asszociáció 28 ajánlásban fogalmazta meg, hogy milyen változtatások lennének szükségesek a szlovák oktatásügyben. Az uniós szervezet szerint Szlovákiában túlságosan sok felsőoktatási intézmény működik, ezért az Asszociáció iskolaösszevonásokat javasol, illetve a szorosabb együttműködés kialakítását. További jelentős probléma, hogy kevés összeg fordítódik a kutatásra és az is, hogy szinte egyáltalán nem jellemző az egyetemi oktatók és hallgatók mobilitása.
Mikolaj szerint az Európai Egyetemi Asszociáció értékelése a szlovák felsőoktatásról teljesen korrekt. Elismerte, hogy az értékelés nem szól olyan hiányosságokról, melyekről személy szerint neki ne lenne tudomása.

Pravda, FelvidékMa