A kisebb létszámú osztályok kialakítására, melyet a tervezett oktatásügyi törvény ír majd elő szeptembertől, megvan a szükséges anyagi keret. Mindezt a Gazdasági és Szociális Tanács ülése után jelentette ki Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter, aki azonban azt is hozzátette, hogy a pontos pénzügyi számítások a tervezett reformmal kapcsolatban még nincsenek kész. Az iskolaügyi szakszervezet képviselői, élükön Ján Gašperannal, üdvözlik a kisebb osztálylétszámra vonatkozó elképzelést, mert ebben az oktatás színvonalának emelkedését, illetve annak lehetőségét látják. A szakszervezeti elnök elmondta, hogy sikerült megállapodni az etika és a hittan tárgyak viszonyában, ami azt jelenti, hogy továbbra is megmarad a választási lehetőség a két tantárgy között. Eredetileg ugyanis az volt az elképzelés, hogy az etika tantárgyat kötelezően fogja tanulni valamennyi iskolás, a hittant pedig szabadon választhatták volna.
A Tanács az új okatásügyi törvényt továbbutalta a parlamentnek jóváhagyásra. A nevelésről és a művelődésről szóló törvény lényegében az egész oktatásügyet megváltoztatja, a reform startját pedig Mikolaj szeptemberre tervezi.

SITA, Pravda, FelvidékMa