Az egyetemes és a magyar kultúra ápolása érdekében együttműködő társadalmi szervezetek 2008. január 22-én Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megszervezték a XII. Magyar Kultúra Napja Gáláját. Ez a nap immár 12. éve a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület kezdeményezésének eredményeként a társadalmi szervezetek találkozójának ünnepe. A rendezvény egyben a Kultúra Lovagja címre meghirdetett pályázat nemzetközi jellegű záróeseménye.

A rendezők ünnepi hangulatot varázsoltak. A Kultúra Lovagrendjének zászlaja fogadása után elhangzott a „Boldogasszony-anyánk”, az első magyar himnusz, melynek éneklése alatt a díszőrség kíséretében érkezett a Szent Korona. A Magyar Köztársaság himnusza után következett az Egyetemes és a Magyar Kultúra Lovagja címek adományozása.

Örvendetes, hogy a kitüntetettek között volt Szíjjártó Jenő szlovákiai magyar zeneszerző, karnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. Munkássága évtizedei alatt több, mint 500 népdalt gyűjtött – többek között Zoboralján is – és dolgozott fel, mintegy 60 opust, zenekari művet írt. Zoboralji népdalfeldolgozásaiból legismertebb az Esti hangulat Zsérén, a Három zoborvidéki népdal, a Zoboralji lakodalmas és a Gímesi mezőben című kompozíció. Az 1986-ban elhunyt zeneszerző kitüntetését, a Magyar Kultúra Lovagja címet felesége vette át.

Zdenko Mikula, Szlovákiából érkezett zeneszerző, aki az Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést vette át, ugyancsak magyar népdalok és magyar egyházi művek feldolgozásával foglalkozik. Jó egészségnek örvend 91-éves korában is. A legújabb művei közé tartozik az Öt zsérei népdal című kompozíció, melyet Szíjjártó Jenő népdalgyűjteményéből dolgozott fel, majd a Zoboralja Zsérei Női Karnak és karmesterének ajánlotta. Bár most Prágában él, nagy érdeklődéssel figyeli a magyar kórusmozgalmat Szlovákiában. A lovagi cím, mely nemes tevékenységének elismerése, nagy örömmel és megelégedéssel töltötte el.

Szlovákiából Egyetemes Kultúra lovagja címet kapott még Mgr. Kolivosko István könyvtáros-történész , valamint a Magyar Kultúra Lovagja címet Köteles Erzsébet Kassáról.

A kitüntetettek, a családtagok, és a vendégek ünnepi hangulatához hozzájárult többek között Takács Éva csángó népdalénekes, a Szolnok Belvárosi Iskola Gyermekkara, a Kenderkóc néptánc-együttes, valamint a Zoboralja Zsérei Női Kar és a Csitári Menyecskekórus, mindkettő Dr. Simek Viktor karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja vezetésével.

Míg a csitári éneklő csoport népdalokat énekelt Szíjjártó Jenő gyűjtéséből, a zsérei női kar többek között a zeneszerző zoboralji dalfeldolgozását adta elő nagy sikerrel. A rendezvény egyik szép pillanata volt s Zoboralji régió bemutatása és az emlékszalag feltűzése a Kultúra Lovagrendje zászlajára. Ezt Zsebi József mérnök, Zsére község polgármestere a Zoboralji Községek Regionális Társulatának elnöke vállalta. A zsérei női kart és a csitári éneklő csoportot Csendes Ferenc festőművész, a Magyar Kultúra Lovagja olajfestményeivel, valamint a lovagrend díszoklevelével jutalmazták. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány ajándékát Zsére község polgármestere és az énekkar karnagya vette át.

Az ünnepi gála befejező szakaszában elhangzott az Európai Unió himnusza és a Szózat. A rendezők a Zoboralja Zsérei Női Kar karnagyát tisztelték meg a Magyar Köztársaság Himnusza és a Szózat vezénylésével, melyet a közönség az énekkarhoz csatlakozva énekelt.

A gála résztvevői számára felejthetetlen élmény volt, hogy nemes érzelmekkel tapasztalhatták meg a kultúra összekötő szerepét régiók, tájak, országok népei között. A Szent Korona kisugárzó ereje is erősít bennünket a hitben, szeretetben és a Kárpát-medence kultúrájának ápolásában.

Dr. Simek Viktor