Magyar kezdeményezésre az Európai Parlament egyik szerve tényfeltáró missziót küld Csángóföldere, az ott élõ csángók helyzetének tanulmányozása végett. Ilyen értelmű döntés született  az Európai Parlamentben (EP) működő, Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup nevű munkacsoport strasbourgi ülésén.
A testület Tabajdi Csaba szocialista EP- képviselő elnökletével tárgyalt a romániai csángó kisebbség helyzetéről. Tabajdi szerint az európai intézményeknek figyelemmel kell kísérniük a veszélyeztetett romániai csángó kisebbség sorsát. A csángók identitása – mondta – rendkívül összetett, de a magyar gyökerek egyértelműek.
Javaslatára az Intergroup tényfeltáró missziót küld Csángóföldre, hogy pontos képet kapjon a csángók helyzetéről.
Az ülésen Kötő József, az Erdélyi Magyar Közművelõdési Egyesület (EMKE) elnöke röviden bemutatta a Kárpátok gerincvonalától keletre, illetve nyugatra, idegen etnikai és nyelvi környezetben élő magyar népcsoport történelmét, nyelvét, műveltségét.
Hangsúlyozta, hogy az asszimiláció kései stádiumába jutott népcsoport az európai kulturális örökség fontos része, amely megmentésre vár. Szerinte szorgalmazni kell a kisebbségben élő népcsoportok közjogilag szavatolt kulturális autonómia-intézményrendszerének létrehozását. Emellett ki kell használni a civil önszerveződés lehetőségeit, támogatni kell a Csángómagyarok Szövetségét, amely harcot hirdetett az anyanyelvű hitéletért és az anyanyelvi oktatásért.
gondola.hu