MintaképE könyv kézirata 1966-tól rejtőzött szerzőjénél, majd leányánál a kiadhatás minden reménye nélkül. Olyan kendőzetlenül őszinte vallomást rejt, amelyet tiltott időkben az ember csak az övéinek mer leírni.

Földes György, felső-csallóközi, bacsfa-szentantali középbirtokos jogász, járási közigazgatási tisztviselő, író és lapszerkesztő kilencvenhárom évet élt, drámai fordulatokban gazdag élettörténetét esztergomi számkivetettségében, 1961-ben kezdte el írni. Pozsonyban látta meg a napvilágot, gyermekkorát az egykori magyar koronázó városban és a család csallóközi birtokán, Bacsfán töltötte el. Harcolt az első és a második világháborúban, szolgált két vármegyét, gazdálkodott, gyermekeket nevelt, miközben írt és lapokat szerkesztett. Miután 1945 júniusában kitoloncolták szölőföldjéről, Esztergomban telepedett le. Sorozatunk olvasói ismerhetik Kukkónia lelke c. könyvét, amely leginkább a Felső-Csallóköz múltjáról ad elő színes történeteket. Ez a könyv viszont a Földes által megélt tényeket festi meg a hozzájuk illő nyelvi színekkel. Így folyt a régió életében fontos szerepet játszott középbirtokos családok élete, amíg a történelem a második világháború végén le nem söpörte őket a csallóközi élet színpadáról. A könyv az utolsó felvonások történelmi jeleneteit adja elő, a szöveget fotók tarkítják, s a szerkesztő előszava és szótára nyitja-zárja.

Kalligram