A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása ellenzi a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek utáni illeték bevezetését.

Ez ugyanis fékezné a települések gazdasági és szociális fejlődését, és kedvezőtlenül hatna az önkormányzatok költségvetésére is, mivel többletköltséget róna azokra a területfejlesztési tervek átdolgozása miatt. A Michal Sýkora elnök által kiadott nyilatkozat szerint a ZMOS ellenzi a termőföld védelméről és használatáról szóló törvény tervezett módosítását, amely számol az említett illeték bevezetésével. Sýkora szerint a jelenleg érvényes törvény is megfelelő keretet biztosít a földalap védelmére.

Pátria, Felvidék Ma