A Selye János Egyetem Rektori Hivatala nemrég a Lehár-épületből a Tiszti Pavilon hátsó szárnyába költözött, és a közeljövőben az intézményt érintő további változások is várhatók. Terveikről Albert Sándor rektor úr tájékoztatta a Deltát:

“Mivel az előzőleg bérelt, alapítványi tulajdonban levő székhelyünkön nem nyílt lehetőségünk korszerűsítést szolgáló beruházásokra, inkább e – Komárom Várostól kedvező feltételekkel hosszú távra bérbe kapott – épületegységet alakítjuk saját igényeinkhez. (A szerződés szerint az általunk befektetett öszszeget „lelakhatjuk“.) Úgy tervezzük, hogy ősszel a már itt működő református teológián kívül egyik további karunkat is átköltöztetjük ide – hivatalunk közelségébe. Valószínűleg a “dohánygyári” épületben működő Közgazdaságtudományi Kar számára tudunk itt legmegfelelőbb feltételeket teremteni – a jelenleg egymásba nyíló tantermek átépítésével. A külvárosban székelő Tanárképző Karunk számára pedig korszerűsítenénk a “dohánygyári” épületet, s ekképp mindhárom karunk a belvárosban működhetne. Ám nemcsak a megfelelő formára, hanem a tartalomra is ügyelünk – igyekszünk áttekinthetően és kiszámíthatóan tevékenykedni! Ezért örömmel tölt el bennünket, hogy a tavaly kiépített és jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerünk egy év utáni ellenőrzésekor sem merültek fel hiányosságok, ezért tanúsítványunkat további két évre meghosszabbították. Jó hírnevünk kialakításához hozzájárulhatnak a – pár héttel ezelőtt beindított – 1. és 2. minősítő vizsgákkal párosuló pedagógus-továbbképzéseink, amelyet országszerte magyar és szlovák nyelven is tartunk. Szlovák oktatási intézményekből is jelentkeztek a több városban (Királyhelmectől Trencsénig) akár 20-30 érdeklődő számára is megrendezhető 20-300 órás képzéseinkre (talán azért, mert vonzóbb-nívósabb programokat kínálunk, mint a szlovák egyetemek), amelyek által némi bevételt is szerzünk kiadványaink elkészítéséhez.”

Beszélgetőtársam a közeljövőben zajló nagyszabású rendezvényeikre is felhívta az érdeklődők figyelmét: “Megalakulásunk óta minden évben húsvét után két héttel tartjuk meg az Egyetemi Napokat, amelyre idén április 9–11. között kerül sor. Annak keretén belül Tudományos Diákköri Konferenciát is rendezünk Konferenciaközpontunkban – a Szlovákiában tanuló magyar hallgatók részére. Erre előzőleg mindig más-más helyszínen került sor, ám mostantól minden évben egyetemünk vállalja a házigazda szerepét. E “Napok” részét képezik különféle kultúrműsorok, vetélkedők és sportversenyek is, ám váloztattunk azon a tervünkön, hogy tervezett pedagógus-konferenciákat (társrendező a Pedagógusszövetség és a Katedra Alapítvány, támogató a Szülői Szövetség) is éppen akkortájt tartsuk. Időpontját június 13-14-re tettük át, amikor a hazai magyar alap- és középiskolák vezetői – többségében hazai szakemberek előadásainak meghallgatása után – tanácskozhatnak arról, hogy valójában milyen a jó iskola. E rendezvény előtt az adott témakörben megjelentetünk egy kiadványt is, hogy alaposan felkészült résztvevők kapcsolódhassanak be a vitába.”.

A rektor úr véleménye szerint nehéz hónapok előtt állnak: “Sajnos, a felsőoktatási törvénybe bekerült egy olyan fejezet, hogy a hazai intézményeket 3 kategóriába fogják besorolni: csak 3-4 egyetemet hagynak meg, a továbbiakat főiskolákká és szakfőiskolákká minősítik át – ellentétben az egységesítést szorgalmazó bolognai folyamattal. A 2009 januárjában kezdődő értékelés során kérdésessé válik a komáromi egyetem 2009 őszétől esedékes besorolása is… Továbbra is kevésnek bizonyul a hazai állami támogatás, mivel egy-egy új egyetem kiépítése során évente újabb diákokkal kell számolni, ám az ő többlet-támogatásukat törvény nem szavatolja. Ezért az új évet 19 millió koronás hiánnyal kezdtük, amely összeget ismét magyarországi forrásokból vagyunk kénytelenek beszerezni. Remélhetőleg a következő tanévet már kedvezőbb anyagi viszonyok között kezdjük, hiszen végre ötödikeseink lesznek, és megállapodik intézményünk létszáma.”.

Végül a tervezett új szakokról is érdeklődtem, és megtudtam: „Úgy tűnik, hogy – sikeres akkreditációt követően – 2009 őszén a pozsonyi Comenius Egyetem Testnevelési Karával közösen nyitunk testnevelés szakot. Éppen akkor végeznek a dunaszerdahelyi sportgimnázium „első fecskéi”, akiknek nálunk lehetőségük nyílna az anyanyelvi továbbtanulásra. Ugyancsak 2009-ben – a Nagyszombati Műszaki Egyetem közreműködésével – kezdődhetne műszaki képzésünk, továbbá önerőből biológia-környezettan szakunk, amelyhez már javarészt megvannak a szükséges feltételeink. Folytatódnak tárgyalásaink a megyei önkormányzattal a tulajdonát képező, elég lerobbant állapotban levő gadóci agrolaboratórium ügyében. Ha megkapjuk is a laboratóriumot és a hozzá tartozó telket, jelentős pénzeszközökre lesz szükségünk a korszerűsítéséhez. Csak akkor érdemes azt igénybe vennünk, ha az oda befektetendő pénzt lelakhatjuk… Továbbá még megemlíteném, hogy ez idő tájt folyik a történelem szakunk mesterfokú akkreditációja. A jövőben csak egyetemi professzorokat, docenseket tervezünk felvenni oktató-állományunkba, ezáltal is megkönnyítve az újabb szakok akkreditációját és emelve oktatásunk színvonalát. Több éves alapos és szorgos munkával, sok türelemmel kell kiépítenünk jövőre 5. éves jubileumát ünneplő magyar egyetemünket!”.

Delta