Az Interreg szomszédsági pályázati kiírás 2006. évi nyertese a Magyarországra és Szlovákiára kiterjedő ,,Határtalan Felnőttképzés“ elnevezésű program. A szlovákiai partner a galántai EUREG Polgári Társulás, mely ezáltal a projekt által, az Üzleti levelezés képzésen való részvételi lehetőségét kínálja.

Az elmúlt időszakban mind több és több szlovákiai és magyarországi cég, társaság, szervezet és önkormányzat között jön létre határon átnyúló kapcsolat és együttműködés. Az említett kooperációk rendkívül intenzívvé váltak, új igényeket generáltak, elsősorban a közös felkészülés és közös kivitelezés területén. Társulásunk a felmerült igényekre reagálva a felnőttképzést tartja a legmegfelelőbb és leghatékonyabb megoldásnak. Üzleti levelezés képzésünk a mindennapi munkamenetben számos adminisztrációs, kommunikációs akadály elhárítását célozza. Egyúttal a legkorszerűbb európai uniós normák igényeihez való felzárkózást is biztosítja.
Képzésünk által segítséget kívánunk nyújtani cégek, intézmények, önkormányzatok munkatársainak ahhoz, hogy megismerjék és elsajátítsák a másik országban kialakult üzleti levelezés szokásait, az üzleti és a hivatalos kapcsolatokban használatos iratfajtákat, összehasonlítva ezt a hazai eljárásokkal, igényekkel.
Képzésünkön a résztvevők díjmentes oktatásban részesülnek.

Célcsoportunk:
Kis- és középvállalkozások
Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező cégek
Önkormányzatok
Non-profit szervezetek
Magánszemélyek

Megszerezhetõ készségek és képességek:

Megismerik a magyar hivatalos levelek és iratok formai és tartalmi isméveit és követelményeit. Alapvető fordítói ismereteket szereznek. Megismerik és megtanulják használni az ügykezelésben, ügyintézésben hasznosítható elektronikus forrásokat.
Az oktató szakmai profilja: Szabómihály Gizella – nyelvész, szakfordító, a Gramma Nyelvi Iroda vezetője. Nyelvészként az alábbi témákkal foglalkozik: fordításelmélet, kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvi jogok, nyelvtervezés. Szlovák–magyar szakfordítóként elsősorban jogi-közigazgatási szövegekkel foglalkozik, e tekintetben rendszeresen fordít (fordításokat lektorál) szlovákiai és magyarországi központi hivataloknak és közületeknek. A Dél-Szlovákiában működő önkormányzatok és állami hivatalok (pl. szociális és munkaügyi hivatalok) részére a hivatalokban használatos nyomtatványok és egyéb iratok kétnyelvű mintaszövegeit készítette el.

A képzés leírása
A képzés időtartama: 30 óra
A képzés időpontjai: márc.7-8, márc.14-15
A képzés helyszíne: Galánta, Pázmány Péter Alapítvány

A képzés részvételi díja az Interreg III. A HU/SK/UA projekt által támogatott.

A képzésre való jelentkezés határideje: 2008. március 5.

Órabeosztás:
Március 7. péntek 15.00-19.00
Március 8. szombat 9.00-17.00
Március 14. péntek 15.00-19.00
Március 15. szombat 9.00-17.00

Bővebbi infomáció: EUREG polgári társulás
Soóky Éva-oktatásszervező
eva.sooky@eureg.sk
0911-266 249