A Felsőtúri Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás 2008. március 30-án, Isteni Irgalmasság vasárnapján Felsőtúron rendezte meg a IV. Felvidéki Imakilenced 1. állomását, melyet a keresztény magyarság lelki megújulásáért folytatnak immár harmadik esztendeje. Az Imakilenced keretében havonta mindig egy-egy magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkednek.

Az Ipoly-menti kisközségbe Dunaszerdahelyről, Zselízről, Ipolyszakállosról, Ipolyságról, Palástról és a környékbeli falvakból érkeztek zarándokok. A lelki program fél ötkor kezdődött Jézus szíve engesztelő imaórával, amelyet a Jézus Szíve Társaság tagjai tartottak. Az imaóra után Dr. Schmatovich János győri kanonok, biblikus professzor tartott előadást Boldog IV. Károly király életéről és erényeiről. Előadásában a hívekkel megismertette az utolsó magyar királyunknak a kereszténység iránti elkötelezett viszonyát.
Az ünnepi szentmisét a kanonok úr húsz oltártestvérével mutatta be a felsőtúri Szent Jakab plébániatemplomban. Szentbeszédében a hit fontosságáról szólt, amelyet sokszor áldozatok árán is, de vállalnia kell a katolikus embernek. Mint elmondta, a hit abból ered, hogy hallgatunk Jézus szavára. Hívő gyülekezetünkbe Jézus jön hozzánk. A prédikáció második részében IV. Károly király Oltáriszentség iránti tiszteletéről szólt a zarándokoknak. Végezetül a vasárnap és a szentmise fontosságát hangsúlyozta a győri biblikus professzor.
A szentmise végén Dr. Karaffa János, felsőtúri lelkiatya megköszönte oltártestvéreinek és a több egyházmegyéből érkező zarándokoknak, hogy eljöttek és közösen imádkoztak nemzetünk lelki megújulásáért. A zarándokok megtekinthették Boldog IV. Károly király ereklyéjét, valamint az Esterházy emlékplakettet is. Az Imakilenced a pápai- és a magyar himnusz eléneklésével zárult. A második állomásra április 20-án kerül sor Garamkövesden.

Pázmaneum