A korábbi évekhez hasonlóan idén is sor került a Zempléni Egyházmegyében a bibliaismereti vetélkedőre. Idén, a Biblia éve kapcsán is időszerű volt a gyermekek, ifjak figyelmét a Szentírásra, annak örök érvényű üzenetére irányítani. Nem is volt ez titkolt vágyunk, hiszen a vetélkedő témájaként Pál apostol életét választottuk, akinek a személyén keresztül nagyon jól látható az, hogy mit kellett kiállnia az apostolnak és az ő szolgatársainak az Evangélium hirdetéséért, a Krisztusról szóló örömhír továbbadásáért; ugyanakkor azt is láthatták a vetélkedőre készülők, hogy milyen csodák történtek egy-egy missziós út során, az Evangéliummal találkozó emberek szívében.
Pál apostol életének, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv válogatott fejezeteinek a megismerése kissé talán nehéznek tűnt a rengeteg helyszín, számtalan adat megtanulása miatt. Azonban a témaválasztás vélt nehézségének ellentmondtak április 12-én, a vetélkedőre a királyhelmeci gyülekezeti házba érkező gyermekek, ifjak, a felkészült csapatok, amikor a vetélkedőn számot adtak tudásukról. Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy mind a kis, mind pedig a nagy kategóriába érkező csoportok a legapróbb részletekig megtanulták a nagy apostol életútját, a missziós útjának helyszínein történtektől egészen az apostol bizonyságtételeinek a szövegéig.
A vetélkedő áhítattal kezdődött, amin a jelenlévők egy kis éneket is megtanultak Pál apostolról. A közös éneklés után, mely talán a különböző gyülekezetekből érkező gyermekeket is kissé összekovácsolta, következett a napi programnak, a vetélkedő menetének a bemutatása, valamint a vetélkedő értékelésének a szempontjai is elhangzottak. Ezután külön csoportokra osztottuk a 4-6. valamint a 7-9. osztályos tanulókat, a már eleve így csoportokat alkotó csapatokat. A két kategória „versenyzői” külön termekben feladatlapok kitöltéséhez kezdtek, ami a bibliaismereti vetélkedő első része volt. Már itt nyilvánvalóvá vált a gyermekeket a vetélkedőre felkészítő lelkészekből, hitoktatókból összeállt zsűri számára a csapatok felkészültsége, hiszen a nehéznek gondolt feladatokat pillanatok alatt megoldották a csapatok. A zsűri meglátása szerint a pontvesztések is csupán figyelmetlenségből, vagy inkább a feladatlapok minél előbbi leadásáért folytatott küzdelemből következtek. És itt tulajdonképpen el is dőlt a vetélkedő helyezettjeinek végső sorrendje, hiszen az írásbeli részt követő szóbeli részben szinte minden csapat tökéletes választ adott, s így maximális pontszámot szerzett. A vetélkedőnek része volt az éneklés is; tíz előre meghatározott éneket kellett megtanulni, és a vetélkedőn a versenyzők által kettő kihúzottat elénekelni. Ezért az éneklésért pluszpontok jártak, de itt is a maximális pontszámokat zsebelték be a csapatok.
Öröm volt azt látni, ahogyan az éppen nem versenyző, nem szóbeliző csapatok megbeszélik a kérdéseket, élményeiket, esetleges hibáikat. Jó volt látni, ahogyan a várakozók a Szentírást lapozzák és az időközben felvetődő kérdésekre keresik a választ. S mindezt azon generáció tagjai, akikkel kapcsolatban a legtöbbször már csak a negatív vélemények fogalmazódnak meg, akiket sokan már nem tudnak összeegyeztetni Isten dolgaival, a hit kérdéseivel. S most mégis ők tanulták hosszú heteken keresztül Pál apostol életét, ők olvasták az igét, ők próbálták eszükbe vésni, szinte a magolás módszerével megtanulni a páli bizonyságtételek szavait, vagy éppen az apostolokkal szemben állók érveléseit.
Miután mind a két kategória csapatai a szóbeli részen is túl voltak, és a pontok összeszámolása után a zsűrik is felállították a helyezettek sorrendjét az eredményhirdetésre, az összegyűlt kis sereg közös ebédre indult egy helyi étterembe. A kiadós ebéd után, visszatérve a gyülekezeti házba, következett az eredményhirdetés. A vetélkedő során nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon kis különbségek vannak a páli életút elsajátításának tekintetében a különböző csapatok között, ám a vetélkedő formája megkövetelte, hogy sorrendet állítsunk fel, és ennek függvényében hirdessük ki az eredményt. Ugyanakkor azt is bizton állíthatom, hogy a vetélkedőre készülők mindannyian gazdagabbak lettek Pál apostol életének megismerésével, az énekek megtanulásával, sok-sok igevers elsajátításával. De gazdagabbak lettek egy szép nappal, talán számukra is felejthetetlen élményekkel, hiszen az eredményhirdetés után még együtt maradtunk és közösen néztünk meg egy filmet Pál apostol életéről. A film érdekessége, hogy a feldolgozás hűen követi a Biblia szövegét, ami a vetélkedőre készülő fiataloknak nagyon tetszett, hiszen sokan szinte a filmmel együtt tudták mondani a történéseket, az elhangzott párbeszédeket.
Öröm volt együtt lenni, jó volt látni, hogy a heteken keresztül Pál apostolt tanuló gyermekek, ifjak örömmel beszélnek a nagy bizonyságtevőről, hogy nem hiábavaló a befektetett idő, fáradtság. Jó volt együtt lenni, s mindezek után csupán azt kívánhatjuk, hogy az Úr Isten tegye gyümölcsözővé, bőségesen termővé azokat a magokat, igéket, történeteket, amiket a vetélkedőre készülve hintettek el a készülő fiatalok szívében.
Molnár István

Beküldte: SZKC Királyhelmec