A parlament májusi plenáris ülésén már második olvasatban kerül megtárgyalásra az a kormányjavaslat (a 220/2004-es termőföld védelméről szóló törvényt módosító), amely nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a legértékesebb termőfölddel rendelkező szlovákiai régiók fejlesztését. Ezzel kapcsolatban a Magyar Koalíció Pártja levében fordult a régió polgármestereihez, amelyben tájékoztatják őkett, hogy a “A kormányjavaslat illeték fizetését írja elő azok számára, akik mezőgazdasági földterületeken kívánnak pl. építkezni, ipari parkot létesíteni vagy utat építeni. Az illeték nagysága a földek minőségétől függ, vagyis a dél-, közép- és kelet-szlovákiai régiókat kötelezi a legmagasabb összegek fizetésére (mivel ezekben a régiókban legértékesebb a termőföld). A 2002-ig hatályban lévő törvény szerint ezen illeték magassága hektáronként 0 és 1 millió korona között mozgott. Az illetékfizetést azonban az akkori kormány eltörölte, aminek következménye – a szakemberek és beruházók véleménye alapján – egy érezhető gazdasági növekedés volt. A mostani kormányjavaslat az eltörölt illetéknél még magasabb, hektáronként 0-tól 5 millió koronáig terjedő összeg fizetésére kötelezi az érintetteket. Ez egyértelműen diszkriminálja a legértékesebb termőfölddel rendelkező, dél-, közép- és kelet-szlovákiai régiókat, mert ilyen feltételek mellett a befektetők a többi szlovákiai, ill. európai régióba fogják irányítani beruházásaikat. Ráadásul a törvényjavaslat nem tesz különbséget a belterületen és külterületen fekvő termőföldek között, ami azt jelenti, hogy az illetékfizetés nemcsak a befektetőket, hanem a lakosságot is terheli majd.

A parlamenti képviselők nagy része nem ért egyet ezzel a javaslattal, ezért mindent megtesznek majd azért, hogy a módosításokat a szlovák törvényhozásban ne fogadják el. A parlament eddigi, kétéves működése azonban azt mutatja, hogy csak akkor sikerül a kormánnyal visszavonatni törvénymódosítást, ill. annak egy részét, ha a közvélemény jelentős része is ezt igényli (hasonlóképpen, mint az anyakönyvi hivatalokról, ill. építésügyi hivatalokról szóló törvény esetében). Ezért levélben kérjük fel elsősorban Dél-, Közép- és Kelet-Szlovákia polgármestereit és önkormányzati képviselőit, hogy hallassák ők is hangjukat régióik ily módon történő diszkriminálása ellen.

Tisztelt Polgármester Úr, Önkormányzati Képviselők, mellékelve küldünk egy petíciójavaslatot, amely véleményük kifejezéséhez nyújthat segítséget Önöknek. Javasoljuk, hogy a petíciót vagy írják alá, vagy szövegét fogadják el önkormányzati határozattal, majd küldjék el a Szlovák Mezőgazdasági Minisztérium címére (Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava).

Továbbá javasoljuk, hogy az ügy fontosságára való tekintettel Önök is kezdeményezzék a törvényjavaslat megvitatatását regionális összejöveteleiken. Fontolják meg továbbá  körzeti elöljárójuk értesítését is arról, ha – hasonlóképpen mint mi -, elutasítják ezt a kormányjavaslatot. “

A termőföld védelméről szóló törvényt módosító kormányjavaslat teljes szövegét megtekinthetik (illetve letölthetik) a szlovák parlament alábbi internetes oldalain:
1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal

A levelet Berényi József MKP-elnökhelyettes és a parlament közigazgatási és régiófejlesztési bizottságának tagja, Farkas Iván, az MKP Országos Tanácsának elnöke, a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának tagja, Gál Gábor MKP-elnökségi tag, a parlament alkotmányjogi bizottságának tagja írták alá.

A petíció letölthető az MKP honlapjáról (www.mkp.sk, illetve www.smk.sk).