Szomorú szivvel vette tudomásul a Szlovákiai Református Egyház és mindazok, akik szerették és ismerték Uwe-Martin Schmidt missziós lelkipásztort, hogy április 9-én, a hajnali órákban megszünt a szive dobogni és Teremtője hazahivta a mennyei otthonba. A református lelkipásztor három gyermeket hagyott hátra.

A 90-es évek elején segélyszállítmányokat szervezett Szlovákiába, így került kapcsolatba a szlovákiai református egyházzal. 1994-ben érkezett családjával együtt Jókára, ahol először – az egykori református iskolában egy missziói központot épített ki, amely a Bethlehem nevet kapta. Aztán megvásárolta a falu végén álló egykori kastélyt, amelyben gyermekotthont hozott létre. A Jó Pásztor néven működő otthon 2000-ben nyolc gyermekkel kezdte meg működését. Közben 50 hektárnyi mezőgazdasági területen gyümölcsöt, zöldséget, szőlőt termeltek és háziállatokat is neveltek, hogy fenntartsák a gyermekotthont és a missziós központot. Uwe Martin Schmidt a sokszorosan hátrányos helyzetű szlovákiai romák között is szolgált, és hozzájárult ahhoz, hogy roma nyelvre is lefordítsák a Szentírás egyes részeit. Segítette a ruszinokat is, támogatása révén megjelenhetett a ruszin nyelvű Biblia. Kivette a részét a református teológusok képzéséből, először a Kálvin János Teológiai Akadémián, később a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, ahol docensként tevékenykedett. Doktori disszertációját Martin Luhterről tervezte megirni, amit sajnos már nem tudott befejezni. Öt éve docensként működött a Lahn menti Marburg Reformátori Teológiai Akadémiáján is, ahol évekkel ezelőtt teológiai tanulmányait folytatta.
Temetésén felesége, Regina által kiválasztott ige alapján Erdélyi Géza püspök szólt a gyászolókhoz János evangéliuma 11 részének 25-26 versei alapján: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.

Felvidék Ma, sk