A nemzetiségi iskolák szeptembertől kissé a bábeli zűrzavarra emlékeztetnek majd, ugyanis az itt tanuló gyermekek egyszerre négy nyelvet fognak tanulni, ami a pedagógusok szerint káoszt szülhet. Mikolaj oktatásügyi reformjának egyik sarkalatos pontja a nyelvtanulás, így a nemzetiségi iskolákban az anyanyelven és a szlovákon kívül két másik nyelvet is tanítani fognak.

Fibi Sándor szerint a nyelvszakos pedagógusok körében zűrzavar uralkodik, mert amint elmondta, „hihetetlenül nehéz egyszerre négy nyelvet tanítani.” A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége még tárgyalni szeretne az Oktatásügyi Minisztériummal arról, hogy a nemzetiségi iskolákban a második idegen nyelv ne legyen kötelező. „Az igazgatók döntésén múlhatna, hogy bevezetik-e vagy sem” – tette hozzá Fibi, aki elmondta azt is, hogy a magyar kisebbség folytatni szeretné a tárgyalásokat Mikolajjal a szlovák és a magyar nyelvi órák számarányának tekintetében.
A most elfogadott törvény heti öt szlovák- és úgyszintén öt magyarórával számol az alapiskola első évfolyamában, de Fibi szerint ez kevés, több magyar nyelvi órára lenne szükség ahhoz, hogy az elsősök tökéletesen el tudják sajátítani az anyanyelvüket, hogy aztán erre alapozva tudják majd ismereteiket bővíteni.
A minisztérium egyelőre semmilyen változtatást nem tervez. A szlovák nyelvet ugyanazzal a módszerrel fogják tanítani, mint más idegen nyelvet, ugyanakkor az oktatás színvonalának állandó ellenőrzését ígérte az oktatásügyi tárca.
Pravda, Felvidék Ma