Rozsnyón 2008. május 24-én a Gömöri Kulturális Központ adott otthont a “Rozsnyótól a Mátraaljáig” elnevezésű nemzetközi találkozónak , amelynek a határ menti polgári társulások, a civil társadalom egymáshoz való közelítése, a polgári, népi kultúrák megismertetése volt a fő célja.  Ünnepélyes megnyitójában Novotná Helena, a GKK igazgató asszonya nagyra értékelte az indíttatást az ilyen és hasonló jellegű találkozók létrehozásához, és kifejezte szándékát az együttműködési mechanizmusok lehetőségeinek feltárására és nem utolsósorban azok célszerű kihasználására a közeli és a távoli jövőt illetően.

A szakmai programot Török János, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke, Király Zsiga-díjas népi iparművész ismertette és vezette.
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet Szécsény város polgármester asszonya a város múltjával és jelenével ismertette meg a hallgatóságot, és jellemezte a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatát a Szécsényi Kistérségen belül.
Határokat bontunk – Hidakat építünk – Dr. Serfőző András előadásában az Ipoly -hidak helyreállításairól, és új hidak építésének terveiről beszélt – a hidak nem csak folyókat, városokat – de elsősorban embereket, közösségeket ölelnek át és kötnek össze.
Szakmai program keretében a Motolla Kör – Pro Futuro Polgári Társulása Fülekről mutatkozott be és ismertette tevékenységük főbb jellemzőit – természetes anyagokkal való munka a szalmától a csuhéig, tojásfestés, tojáspatkolás stb.
Külön fénypontja volt a találkozónak Pethőné Szabó Piroska és Bocsi Éva – népi iparművészek rögtönzött előadása a kazári népviseletek bemutatásával – babakiállítással illusztrálva – még tovább fokozta a találkozó színvonalát és értékét.
A találkozó valamennyi résztvevője mézeskalácsszív-ajándékban részesült, amelyet a magyarországi vendégek hoztak magukkal – és felirata így szól : “Együtt – egymásért ” .
A hazaiak – a vendéglátók – ebéd után kirándulásra vitték vendégeiket, akik a betléri kastélyt tekinthették meg , majd ezt követően a Várhosszúréti Kézműves Házba  invitálták őket, amely a Gömöri Kézművesek helyi polgári társulása áldozatos munkájának gyümölcseként jött létre és működik.
A Szécsényi-Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és a rozsnyói székhelyű Gömöri Művelődési Központ ennek a találkozónak megvalósításával tehát egy újabb lépést tettek afelé, hogy egymáshoz továbbra is közelítsünk, lehetőséget adva mindnyájunk számára a további szerepvállalásra mind az anyaországban, mind pedig  a szlovákiai társadalmi integrációban.

Szakc- Rozsnyó