2008. május 2-án a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Nyolcéves Egyházi Gimnázium azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy a gróf Esterházy János emlékére készített kopjafa az iskola udvarán kerüljön leleplezésre.
Történt mindez Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete elnökének kezdeményezésére, aki pár héttel az ünnepélyes kopjafaavatás előtt szólította meg az igazgató urat e nemes kéréssel. A kopjafa, amely Kelemen Dénes székely fafaragó műve és Boldizsár Béla adománya, Erdélyből érkezett hozzánk több mint 1000 km távolságból.

Az ünnepséget Priskin Zoltán igazgató úr nyitotta meg. Őt követte Duray Miklós, az MKP alelnökének ünnepi beszéde, amelyben felvázolta gróf Esterházy János politikai, nemzeti, vallási tevékenységét és példamutató életét. Ezután Hábel György, a Rákóczi Szövetség egyik alapító tagjának lelkes, hazafias beszéde következett, amely arra buzdított minket, hogy mindig legyünk büszkék magyarságunkra és keresztény szellemiségünkre. Hábel Gyuri bácsi után Pásztor Csaba szólt pár szót a jelenlévőkhöz. A beszédek elhangzása után következett a kopjafa felszentelése és leleplezése, amelyet Elek László iskolaesperes végzett el. Az ünnepi hangulatot a gimnázium énekkara és diákjainak szavalatai tették színesebbé. Végezetül pedig a koszorúzás jegyében tiszteletét tehette minden kedves jelenlévő. Az ünnepség, amelyre a gútai oktatási intézmények vezetői, a város vezetősége, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, valamint a Magyarok Világszövetségének képviselői is ellátogattak, a magyar és a székely Himnusz eléneklésével zárult. (pz)