A Rákóczi Szövetség 2008. május 25-én (vasárnap), 10.00 órai kezdettel a Sárospataki Vár Lovagtermében (amely az 1708. évi országgyűlésnek is helyet adott, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19) tartja 2008. évi közgyűlését a következő program szerint:

9.30-10.00
Érkezés az Arany János utcai parkolóba, regisztráció a Móricz Kollégium előterében

10.00-10.20
Ünnepi bevonulás a Sárospatak várába korhű ruhába öltözött lovas kísérettel
Tisztelgés a Rákóczi-szobor előtt, koszorúk elhelyezése

10.20-10.50
Ünnepi megemlékezés a sárospataki országgyűlés 300. évfordulója alkalmából a várudvaron

10.50-11.00
Átvonulás a loggián keresztül a Közgyűlés helyszínére, a lovagterembe, ahol az 1708. évi országgyűlés is zajlott
Regisztráció (a még nem regisztrált résztvevők számára)

11.00-13.30
Közgyűlés a vár lovagtermében

13.30-14.30
Állófogadás

14.30-16.00
Találkozó a Rákóczi Szövetség Elnöksége és a meghívott helyi vezetők részvételével

14.30-17.00
A nagyközönség számára várlátogatás

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1.A Rákóczi Szövetség ellenőrző bizottsági jelentésének megtárgyalása
2.A Rákóczi Szövetség 2007. évi tevékenységének összefoglalása, 2007. évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
3.A Rákóczi Szövetség 2007. évi költségvetésének megtárgyalása és 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
4.A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány beszámolója
5.A Rákóczi Szövetség 2008. évi programtervének és költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
6.Egyebek

A közgyűlés a sárospataki országgyűlés 300. évfordulója alkalmából kerül Sárospatakon megvalósításra – ünnepi megemlékezés kíséretében.