Száz gyerekkel – tizenharmadszor – 2008. május 8–10. között zajlott az országos Katedra-versenyek egyike, a matematikaverseny Dunaszerdahelyen.

A tizenharmadik alkalommal megrendezésre került megmérettetés levelező fordulóira idén 77 iskola 140 felkészítő tanárának 548 tanulója (183 ötödikes, 141 hatodikos, 89 hetedikes, 68 nyolcadikos és 67 kilencedikes) küldött be megoldásokat. 54 iskola 78 felkészítő tanárának 155 tanulója érte el a döntőbe kerüléshez szükséges pontszámot, s közülük kerül ki a döntő 97 résztvevője.

A levelező verseny feladatmegoldásait Kiss Szilvia dunaszerdahelyi és Lancz István füleki pedagógusok javították, illetve a feladatsorokat Károlyi Károly bátaszéki, Könözsi Éva párkányi, Kuczmann Erika zselízi, Lancz István és Horváth Géza zselízi pedagógusok feladataiból állították össze.

A mostani döntő (amelynek helyszíne a helyi Magyar Tannyelvű Építészeti Szakmunkásképző), hagyományosan két részből áll: egy délelőtti és egy délutáni fordulóból.

A pénteki megnyitón Horváth Géza versenyszervező a matematikaverseny érdemeit, és az oda eljutó tanulókat, és felkészítőiket méltatta, jelezve, hogy idén a szűkösebb anyagi keretek miatt a levelező verseny tényleges legjobbjai kerültek a döntőbe, majd Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója tért ki a legnemesebb vetélkedés, a döntővel végződő tantárgyverseny fontosságára és szükségességére, a felkészítő tanárok munkájának megbecsülésére. Beszédében hangsúlyozta, a Katedra Alapítvány mindig meg kívánja teremteni a feltételeket, hogy az immár hét tantárgyat érintő versenyeibe bekapcsolódó mintegy 6000 felvidéki magyar fiatal évről évre részt vehessen a szlovákiai magyar szinten legnagyobb szabású Katedra-versenyeken.
A matematikaverseny döntőjén a felkészítő tanárokkal együtt 170 főnyi résztvevő összejövetele a Katedra Alapítvány versenyeinek sorában időben a második, hiszen a Vámbéry Polgári Társulással közösen április 4-én zajlott ugyancsak Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Földrajzverseny, ahol a levelező versenybe jelentkező, illetve azt az egész tanéven át végigdolgozó huszonhat csapat tíz legjobbja kapott meghívást a Csallóközi Múzeumban rendezett vetélkedőbe. Ott a kérdéseket Dobrovits Mihály turkológus, a Miskolci Egyetem adjunktusa dolgozta ki, figyelembe véve a levelező verseny összeállítójának, Vallerné Kovács Annának, a csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola pedagógusának levelező feladatait is – „összemosva” így a jeles Kelet-kutató élettörténetét az általa kutatott százszínű területek földrajzi ismereteivel.
A zsűri tagjai között pedig ott találtuk többek között Krasztev Pétert, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézetének igazgatóját, Keller László orientalistát, turkológust, a Vámbéry Tudományos Kollégium tagját is. A vetélkedő első helyezettje pedig (az eredményhirdetésen a díjakat akkor Krasztev Péter, Keller László és Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója adták át), a verseny első díjazottja a felsőszeli Széchenyi István Magyar Tannyelvű Alapiskola Orion csapat lett: Gyalog Sándor, Molnár Viktória és Markó Ádám, felkészítőjük Puskás Margit.
Hogy a matematikaversenyben kik is lesznek majd a dobogósak, az a szombati ünnepélyes eredményhirdetésén derül ki.

Nagy Attila