alt

A Szlovák Nemzeti Tanács kérdések órájában a múlt heti ülésszakaszban Farkas Iván faggatta Štefan Harabín igazságyügyi minisztert.

Farkas Iván Šetfan Harabínt arról faggatta: nem gondolja-e, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése Vojtech Hudec tulajdonáról merő ellentétben van a Szlovák Nemzeti Tanács határozatával, amely szerint a beneši dekrétumokból adódó jog- és tulajdonviszony sérthetetlen, értinthetetlen és változtathatatlan? Precedens értékűnek tekinthetjük hát a Legfelsőbb Bíróság döntését, mintegy útmutatót azok számára, akiknek a dekrétumok alapján kobozták el vagyonukat?

Štefan Harabín Farkas Iván kérdésére adott válasza: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, köszönöm a feltett kérdést. Csalódást kell okoznom, mivel sem az Igazságügyi Minisztériumnak, sem nekem nem áll rendelkezésemre a Legfelsőbb Bíróság adott üggyel kapcsolatos végzése. Nem vagyunk az eljárásban érintett felek sem, ezért nehéz válaszolnom az ügy ismerete nélkül. Javaslom, forduljon közvetlenül a legfőbb ügyészhez, aki a Legfelsőbb Bíróság végzése ellen hivatott beadni a fellebbezést vagy a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez. Sem az egyikre, sem a másikra nincs ráhatásom. Ezt gondolom tudja. Általában megállapítható, hogy a bírósági végzések minden esetben konkrét helyzetre és konkrét ügyfelekre vonatkoznak. Válaszomat, tisztelt alelnökasszony, az adott kérdésre befejeztem.

Farkas Iván: Tehát miniszter úr, engedje meg, hogy mint jogásznak tegyem fel a kérdést. Feltételezem, olvasta az üggyel kapcsolatos cikket a Legfelsőbb Bíróság döntéséről. Mint jogász, mit gondol erről az ellentmondásról, illetve az egymás ellen működő határozatokról? Ön szerint, és mint jogásztól kérdezem miniszter úr, a Nemzeti Tanács határozata vagy a Legfelsőbb Bíróság végzése volt hiba vagy jogi tévedés? Köszönöm szépen.

Štefan Harabín: Tisztelt képviselő úr, én egyszerűen nem politizálok. Vagy tényeket közlök, vagy hallgatok. Az ügy ismerete nélküli fejtegetés mindig káros. Sosem engedném meg magamnak, hogy egy újságcikk alapján magyarázzam a Legfelsőbb Bíróság határozatát és a tűzzel játszik, ha engem a beneši dekrétumokból próbál. Ha képviselő, joga van bármit kérdezni. Én válaszolok. Egyszerűen, míg nem kapom meg ezt a végzést, én természetesen a járási bíróságon keresztül bebiztosítom magamnak, kérem kézbesítését és majd utána tudok egyszerűen nyilatkozni.

nt, Felvidék Ma