Még tegnap megválasztotta a parlament a Nemzeti Vagyonalap felügyelőtanácsának hiányzó tagját. A szavazáson Milan Mikláš, a Smer jelöltje járt sikerrel. Pavol Minárik független képviselő bizottsági elnöki tisztségéről még nem született döntés. Vladimír Mečiar kezdeményezte Minárik menesztését a kulturális és médiabizottság éléről, mivel azóta, hogy kivált a Kereszténydemokrata Mozgalomból, nem áll mögötte parlamenti politikai erő, tehát nincs erkölcsi joga ilyen posztot betölteni. Vladimír Palko független képviselő ezt követően kapott szót, és fejére olvasta Mečiarnak, hogy milyen botrányok miatt nincs joga erkölcsi elveket számon kérni máson. A vita szóváltássá fajult, és csak ma reggel fejeződött be. A titkos szavazás így még hátra van. Utána Martin Fronc kereszténydemokrata képviselő terjesztette be törvényjavaslatát az iskolabuszok bevezetéséről. Fronc szerint az érintett községeknek, amelyek így oldanák meg az ingázó iskolások utazását, egyszeri 5 millió korona támogatás járna. Az előterjesztést támogatta Szigeti László az MKP-ból, és jelezte: a részletes vitában javasolni fogja, hogy iskolabuszokkal az alapiskolákat lássák el, és azokat más, közérdekű célra is használhassa a község. Katarína Tóthová a DSZM Néppártból viszont elegendőnek tartja a jelenlegi szabályozást, amikor a községi önkormányzat megtéríti a szülőknek a gyermek utazási költségeit. Hasonlóan vélekedett Rafael Rafaj nemzeti képviselői is. Tóthovát kiegészítette azzal, hogy iskolabuszt már most is üzemeltethet a fenntartó, ha ez gazdaságosabb számára. Számos üzemeltetési gondot is említett, végül az indítvány elvetését javasolta.
A koalíció három képviselője javasolta a felesleges állami vagyon ingyenes átruházását módosító törvényt. Ez lehetővé tenné, hogy a vagyont magánszemélyeknek adják el, amolyan holland árverésen, akár a vételár 50 vagy 30 százalékáért. Ha ekkor sem kelne el, az állam saját hatáskörben átruházná a vagyont a kataszterileg illetékes községre vagy kerületre. Az ellenzék támadta a javaslatot, Martin Fedor szerint burkoltan privatizál a kormány. A koalíció azzal védekezett, hogy a bevételekből az ország minden polgárának haszna származna. A szakadár kereszténydemokrata képviselők a hazárdjátékok és játékautomaták üzemeltetésének szigorítására tettek javaslatot. Egyrészt a települések kitilthatnák területükről a hazárdjátékokat, másrészt: csak játék-kaszinókban üzemeltethetnék őket. Ők javasolták azt is, hogy az önkormányzati kerületeket nevezzék át megyének, és ennek megfelelően alakítsák át az egyes szervek nevét is. Rudolf Bauer azzal is érvelt, hogy a most használt „kraj” cseh eredetű, míg a javasolt „župa” ó-szláv, és már a 9. században használhatták a mai Szlovákia területén. 1869-ből pedig már írásos bizonyíték is van rá.
Mint az várható volt: csak a koalíciós javaslat — az állami vagyon átruházásáról – jutott második olvasatba, az ellenzéki javaslatokat pedig elutasították. Hogy milyen sorsra jut a független Peter Gabura BTk.-t módosító javaslata, amely köztisztviselővé tenné a pedagógusokat, hogy a büntetőjog védje biztonságukat, csak júliusban tudjuk meg. Azt is, hogy a Munka Törvénykönyve kötelezővé teszi-e, hogy a szombaton és vasárnap végzett munkáért a bér mellett mindenkinek járjon az alapbér és a bérpótlék, ha nem kap helyette szabadnapot, illetve szankció terhe alatt járjon mindenkinek a heti két, egymást követő pihenőnap. Ezt is Gabura indítványozta. A 24. ülés munkájában most egy hét szünet következik, mert nemzetközi kötelességek várnak a képviselőkre. A hátralévő napirendi pontok július elseje után kerülnek a plénum elé.

Pátria, ngyr