75 napirendi pont – benne a költségvetési zárszámadások és a jövő évi – az első eurós — költségvetés alapelvei. A kiskorúak alkoholfogyasztását tiltó törvény újratárgyalása – ezt az államfő megvétózta – nem hozott eredményt.

A minősített többség most már nem támogatta a teljes tilalmat elrendelő törvényt, nem törte meg az elnöki vétót, így marad az eddig hatályos szabályozás. Nem inni nem szabad a 18 éven alulinak, hanem szeszes italt nem vásárolhat. És: az önkormányzatok sem lesznek kötelesek kijózanítókat létesíteni. Katarína Tóthová és Ludmila Mušková előterjesztők nem tudták meggyőzni kollégáikat, hogy újra szavazzák meg a jogszabályt, és a hatályba lépést követően fogadjanak el hozzá módosításokat, hogy az egyházi szertartásokat ne veszélyeztesse a szigor.
Utána – vita nélkül – került beterjesztésre a katonai rendőrségről és a kábítószerekről szóló törvény módosítása, illetve a tengerhajózási törvény.
Štefan Harabín igazságügyi miniszter a bíróságok és közjegyzők munkájának hatékonyabbá tétele érdekében a polgári perrendtartást módosítja. Felgyorsulhatnak általa az örökösödési ügyek, vagy a kisebb horderejű polgári peres eljárások. A kis összegekről folyó viták esetében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhatnak a bíróságok, a törvényességi óvás esetén a bíróság megváltoztathatja a korábbi ítéletet annak megsemmisítése és elsőfokú újratárgyalása nélkül. Ha az ügyészség támadja meg, a bíróság megszüntethet általános érvényű rendeleteket is, amennyiben azok törvénysértőek. Fogyasztóvédelmi ügyekben is lehetővé válik az ilyen, gyorsított eljárás. Előzetes intézkedés kiadásáról területileg nem illetékes bíróság is dönthetne. A felek közt pedig bevezetik az elektronikus kommunikációt. A kereszténydemokrata Daniel Lipšic élesen bírálta Harabín előterjesztésének több pontját. Főleg azt, hogy a módosítások lényegében lehetővé tennék a szabad bíróság-választást, az elit-bíráskodást, ami a befolyásos polgároknak segítene ügyeik intézésében. A kiskorúakkal kapcsolatos perek esetében pedig szóvá tette, hogy lényegében tárgyiasítaná a gyermekeket. Még súlyosabb volt azonban, amikor Lipšic Štefan Harabin maffia-kapcsolatairól beszélt, amelyek bizonyítására azt hozta fel, hogy egy, kábítószeres ügyben érintett egyén esetében a legfelsőbb bíróság vezetőjeként hol és kinél járt közben. Harabin ezt médiának szánt kitalációnak minősítette, és visszatámadott: törvénysértően megszerzett szakvizsgával vádolta meg Lipšicet és hazugnak nevezte. Saját feddhetetlensége bizonyítékául pedig a nemzetbiztonsági átvilágítását ajánlotta fel. Mojmír Mamojka, az alkotmányjogi bizottság Smeres elnöke Harabín szándékát jónak tartotta, de arra figyelmeztetett: a bírók szakmai és erkölcsi színvonalán a legjobb igyekezet is megbukhat. Gál Gábor, az MKP képviselője a teljesen új polgári perrendtartás mellett tette le a garast. Az 1963 óta agyonmódosított törvény már áttekinthetetlen, mondta. Egyes javaslatok kedvezőek szerinte, például a jogi személyek bírósági felszólítása az ítélet végrehajtására anyagi jellegű ügyekben, párhuzamosan veszélyes tendenciákat is lát benne. Gál szerint a javító szándék ellenére nem fognak felgyorsulni az eljárások, a törvény nem válik kikényszeríthetőbbé. Gál a törvényelőkészítés „kölönlegessére” is figyelmeztetett: a 28 oldalnyi módosításhoz 78 oldal indoklást csatolt a tárca. Ez is mutatja, hogy mennyire komplikáltan és nehézkesen fogalmaznak az előterjesztők, vagyis hogy gyakorlatilag piszkozat kerül a parlament asztalára.

Felvidék Ma, Pátria, gyr