A környezetkárosítás büntetőjogi szankcionálásának kérdése az egyik fontos napirendi pont az uniós igazságügy-miniszterek pénteki luxembourgi tanácskozásának napirendjén.
Az Európai Parlament (EP) a múlt hónapban fogadta el első olvasatban azt – a tagállamok kormányait képviselő Tanáccsal korábban már egyeztetett – irányelvtervezetet, amelynek értelmében az EU összes tagállamában bűncselekménynek számítana a környezet súlyos károsítása.

Eszerint a kormányoknak büntetőjogi intézkedésekkel kell fellépniük az olyan, akár szándékos, akár gondatlan jogszabálysértésekkel szemben, amelyek súlyosan károsíthatják a levegőt, a talajt, a vizeket, a növényeket vagy az állatokat. Ilyen természetkárosodás következhet be elsősorban szennyezés következtében, de a tervezet konkrétan kitér olyan cselekményekre is, mint például szemét elhelyezése, nukleáris anyagok előállítása, tárolása és szállítása, védett állat- vagy növényfajok birtoklása vagy elpusztítása, élőhelyek károsítása védett területeken, valamint ózonkárosító anyagok gyártása, behozatala és forgalmazása.

Az igazságügy-miniszterek meghallgatják a tervezetnek az EP-állásponttal való összehangolásáról szóló beszámolót, és külön napirendi pontként foglalkoznak a hajók okozta szennyezés szankcionálásának kérdésével is.

Echo TV