Dr. Papp Lajos professzor, szívsebész május 29-én volt a Pozsonyi Casino vendége. Orvosként gyógyítja a beteg szíveket, s szavaival, gondolataival gyógyítja a beteg lelkeket.

Hitében soha nem bizonytalanodott el, erkölcsi tartása példamutató. A test és lélek harmóniája adja az egészséget. Előadásában gazdag múltunkról, történelmünkről, anyanyelvünkről, a Kárpát-medence egyedülálló természeti kincseiről, a megbocsátás krisztusi parancsáról szólt. A professzor nem tartja magát művésznek, előadása végén megkérte a jelenlévőket, ne tapsoljanak, ő gyógyító ember, aki átveszi az emberek fájdalmát, s nemcsak magától, maga miatt, hanem miattuk és általuk is gyötrődik. A fájdalmat csak szeretettel lehet gyógyítani. Meg kell hallani a szív szavát. Ő tudja, a jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára. Ennek voltunk tanúi ezen az esten. Mindenki mosollyal, meghatódva, sok reménnyel és derűvel távozott haza.

pscs