Semmitmondónak mutatkoznak a közelmúltban elfogadott szlovák közoktatási törvény rendelkezései: a magyar anyanyelvi oktatás sorsát végső soron azok a végrehajtási utasítások határozzák meg, amelyek értelmében a magyar iskolák alsó tagozatain a jövőben az eddiginél kevesebb óraszámot fordíthatnak arra, hogy a kisiskolásokat a magyar nyelvű írásra és olvasásra megtanítsák.
A magyar iskolákra vonatkozó pozsonyi rendelkezések a magyar és a szlovák nyelv oktatására ugyan azonos óraszámot írnak elő, az alapfokon azonban a magyar órák száma az eddigi heti 29-ről 21-re csökken. Ennél is rosszabbul járnak az elsősök, akiket magyar írás-olvasásra a pedagógusok az eddigi heti nyolc óra helyett a jövőben már csak heti öt órában taníthatnak.

Az új közoktatási törvényhez csatolt “kerettanterv” úgynevezett szabadon felhasználható órákról is rendelkezik. Ezt az iskolák a tetszőlegesen preferált tantárgyak oktatására fordíthatják. A magyar iskolák a szabadon felhasználható órákat értelemszerűen a magyar oktatásra fogják elsődlegesen hasznosítani, de ezzel az egyéb, kiemelésre méltó tantárgyakat kényszerülnek majd háttérbe szorítani.

Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) oktatáspolitikai kérdésekben illetékes alelnöke, aki a közoktatási törvény tervezetéről a korábbiakban hosszasan alkudozott a törvény előterjesztőjével – a nacionalista Szlovák Nemzeti Párthoz (SNS) tartozó – Ján Mikolaj oktatási miniszterrel, ezzel kapcsolatosan kedden az Új Szó című pozsonyi lapban beismerte: “Igyekeztünk változtatni ezen, sajnos nem sikerült”, s hogy a “javaslatainkat csak részben vették figyelembe”.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) még bízik valamilyen változásban, de Szigeti szerint kicsi az esélye annak, hogy ez a szeptemberi tanévkezdésig sikerülhet. Az MKP szakpolitikusa, parlamenti képviselője úgy látja, hogy a pedagógusszövetségen a sor: “Most kellene szakmai érvekkel alátámasztott javaslatokat tennie”.
Több – magát megnevezni nem kívánó – magyar pedagógus ezzel szemben úgy ítéli meg, hogy a szlovákiai magyar oktatást megrövidítését célzó sok évtizedes törekvések közül az új szlovák közoktatási törvény és annak végrehajtó rendelkezései nyomán ezúttal sokkal több csorba esik majd a magyar anyanyelvű oktatáson, mint korábban bármikor. Emlékeztetnek arra, hogy a kommunizmus idején a magyar iskolák felszámolására irányuló hatalmi törekvéseknek eredményesen sikerült ellenállni, s így volt ez a rendszerváltást követő kilencvenes években is, amikor fellángoltak a magyar iskola és a magyar nyelvhasználat elleni szenvedélyek.

STOP