A magyar környezetvédelmi tárca is aláírja azt a politikai nyilatkozatot, amelyet a Kárpátok Egyezményben részes országok képviselői – cseh, lengyel, szlovák, román, ukrán, magyar és szerb környezetvédelmi delegációi – fogadnak el csütörtökön Bukarestben.
A hét ország regionális fejlesztési, környezet- és vízügyi, valamint fenntartható turisztikai feladatokban működik majd együtt. Emellett jegyzőkönyvet írnak alá a Kárpátok biológiai és táji sokféleségének megőrzéséről és fenntartható használatáról.

A Kárpátok Egyezmény Részes Felek Konferenciájának második találkozóján a hét ország környezetvédelmi vezetői politikai nyilatkozatot fogadnak el a regionális fejlesztési, környezet- és vízügyi, valamint a fenntartható turisztikai feladatok terén történő együttműködésről, valamint jegyzőkönyvet írnak alá a Kárpátok biológiai és táji sokféleségének megőrzéséről és fenntartható használatáról. A jegyzőkönyv – amely kötelezi a Részes Feleket arra, hogy szakpolitikákat és stratégiákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre országuk területén – kidolgozásában Magyarország is aktívan részt vett.

A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezmény aláírására 2003. május 22-én Kijevben, az ENSZ EGB 5. európai környezetvédelmi miniszteri konferencián került sor. 2006. január 4-én Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia közreműködésével jött létre a Kárpátok Egyezmény, melynek célja, hogy az érintett országok együttműködjenek a Kárpátok védelmében és a térség fenntartható fejlesztésében. Kiemelt feladat a lakosság életminőségének javítása, a természeti és a kulturális örökség megőrzése, a helyi gazdaság és közösségek erősítése.

Az Egyezményes Részes Felek 2006. decemberében Kijevben tartották az első találkozójukat. Azóta az EU-forrásokból finanszírozott Kárpátok-projekt keretében több szakmai munkacsoport működik az Egyezményben meghatározott szakterületeken. Az Egyezményre jellemző az állandó és aktív civil részvétel, együttműködés az EU-val és más nemzetközi szervezetekkel, valamint az Alpok Egyezménnyel alkotott partnerség.

VGO