Június hónap a papszentelések időszaka. Ilyenkor kerül sor a legtöbb diakónus- és papszentelésre. Ugyanakkor a már felszentelt lelkiatyák is megemlékeznek pappá szentelésük évfordulójáról. Az alábbiakban az idén jubiláló felvidéki magyar lelkipásztorok hálaadó szentmiséire vonatkozó információkat gyűjtöttük össze.

Június 22-én (vasárnap) a szenci plébániatemplomban mutatja be vasmiséjét 16 órakor Gábris János nyugalmazott vásárúti lelkiatya.

Június 29-én (vasárnap) Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, Jászón, 15 órakor mutatja be aranymiséjét Bartal Károly Tamás jászóvári apát. Július 6-án pedig szülőfalujában, Karván misézik a premontrei rend apátja 11 órakor.

Június 29-én (vasárnap) 16 órai kezdettel Gútán, a helyi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban tartja ezüstmiséjét Elek László gútai esperesplébános.

Pázmaneum