A Gömöri Hírlap még az év elején beszámolt arról, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Rimaszombati Pedagógiai Központja Mátyás-projektet indított, amelynek kicsúcsosodása június 20-án lesz Sajógömörön. A rendezvény előkészületeiről Ádám Zita elnökkel beszélgetett Juhász Dósa János.

– Hány iskola nevezett be a projektbe és lehet-e már tudni a rendezvény pontos programját?
– Az SZMPSZ RPK közösen a Gömör-Kishont Múzeum Egyesülettel, a Gömörország Polgári Társulással már egy éve készül a reneszánsz éven belül méltóképpen megünnepelni Mátyás király trónralépésének 550. évfordulóját, illetve az olasz humanizmus által megteremtett emberközpontú művészet és humánum, a józan ész, a természet győzedelmeskedését a mesterkélt, a művi, a nem a természethez igazodó világszemléleten. Pedagógiai szempontból a lehető legjobb alkalom kínálkozott arra, hogy Gömörben és Nógrádban több teljes szervezettségű alapiskolát és középiskolát megszólítva létrehozzunk egy pedagógiai projektet. Izgalmas események követték egymást. Meg kellett tanulni a pedagógusoknak a pedagógiai projekt lényegét. Ők is egy közös tanulási folyamatban vettek részt, az interneten és a szakirodalomban kutattak a pedagógiai projekt mint hatékony módszer mibenléte után.
Húsz iskola nevezett a projektbe, ezek közül a bemutatóra tizenhat maradt.
Azt gondolom, nem volt még ilyen jellegű közös tanulás a régióban. A tanulók kreaivitása lenyűgöző. Minden létrehozott produktumban végtelen számú tantárgy és tananyag lakozik, de a tanuló nem ezzel foglalkozik, hanem utánajár a kornak, a korban történteknek, a kor művészetének, szórakozási és étkezési szokásainak, stb. Sajógömörön 16 iskola 181 tanulója összerakja az általuk felkutatott tudást. A projektnap keretét a III. Gömöri Országnapok adja szőlőkapáltatással, kézműveskedéssel, pénzveréssel és tele élménnyel.

– A június 20-i nap egyik társszervezője a Gömörország Polgári Társulás. Mit takar ez az együttműködés?
– Közös célunk az, hogy saját élményen alapuló identitáserősítő programokkal, a régióhoz kötődő történelmi események megjelenítésével lehet a futóhomokot megkötni. Magyarul: ha megtanítjuk a gyermekeket, milyen kincset rejt a régió történelme, melyek azok az értékek, amiket óvni kell, melyeket meg kell tartani, akkor tettünk valamit azért, hogy a messze földön munkát kereső ifjú hazatérjen, mert azt érzi, itt vannak a gyökerei. Egyfajta hűség kell a szülőföldön éléshez. A hűséghez pedig ismerni kell a tájhazát, a szülőföldet. A polgári társulással közösen terveztük meg a projektnapot körülövező élményeket.
Remélem, ez csak a kezdete lesz a továbbiaknak, hiszen 2009-ben Kazinczy Év lesz.

– Sajógömör község támogatja-e a rendezvény megvalósítását, s ha igen, mivel járul hozzá?
– Amit Sajögömörön tapasztaltam, azt kevés helyen tudnák utánuk csinálni. Ebben a dícséretben benne van az iskola igazgatónője, Ferencz Anna is, de benne vannak a projektben résztvevő iskolák vezetői is. Ha azt mondom, hogy Sajógömör szíves vendéglátó, akkor ez azt jelenti, hogy a fogadtatásban, a feladatvállalásban, kreativitásban, megvalósításban példaértékű a hozzáállás. Ezzel a településsel lehet is büszkélkedni. Itt van lélek, van tett.

Felvidék Ma, jdj, Gömöri Hírlap