2008. július 1-jétől ICDr. Zvolenský Szaniszló pozsonyi érsek a bacsfa-szentantali kegyhely plébánosává nevezte ki Sranko László somorjai káplánt, aki Mons. ThDr. Morovics István nyugalmazott lelkiatya utódja lesz az ősi, csallóközi Mária-kegyhelyen.

Felbár község plébánosává – ahol eddig PaedDr. Myjavec Pál látta el a lelkipásztori szolgálatot – Blaho Milan pozsonyi kisegítő lelkész kapott kinevezést.

Pozsonypüspöki egyházközségének plébánosa Juraj Vittek után ThLic. Vadkerti József atya lesz, aki eddig káplánként szolgált ugyanott.

Molnár Tamás újmisés Somorján kezdi meg kápláni működését, Masicza Róbert újmisés pedig a pozsonyi Szent Márton- székesegyház káplánja lesz.

Pázmaneum