Ez a vers- és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiratközlései alapján.

A kötetbe való bekerülés szempontjait a felkérõ intézmény viszonylag behatárolt gyűjtõterülete és a megbízott összeállító viszonylag behatárolhatatlan ízlése szabta meg. Ebbõl a kedves olvasó akár valamiféle metonimikus viszonyt is feltételezhet a megbízó és a megbízott között, szűkítést és megkötést, emettõl emeddig. S bár ez a feltételezés elméletileg nem megcáfolható, itt és most olyan szerencsés helyzet teremtõdött, teremtette a kötet szerzõinek itt és most, az ebben a könyvben felmutatott tavalyi produkciója, mely (helyzet és produkció) elfogultság nélkül páratlanul kiválónak tekinthetõ, s mért ne lehetnénk elfogultak: talán soha többé meg nem ismételhetõnek. A szlovák rádió magyar adásának van egy köszöntõ című műsora, melyben egy adott körbõl kiválasztható zeneszám mellé a köszöntõ személy kis szövegben kívánhat valami kedveset annak, akinek a dalt küldi. Persze, ezeknek a kis kívánságoknak is ugyanaz a jellegzetességük, mint egy könyv fülszövegének: a figyelemfelkeltõ (jó) szándék már annyira s oly rég sajátjuk, hogy az eredetiség nemigen kérhetõ rajtuk számon. Visszatérõ üzenetformula például „a jóból is a legjobbat” kívánsága. Ez a vers- és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának könyvműhelyébõl ötödször kínál szép irodalmat, s mi tagadás: itt és most a jóból is a legjobbat. Errõl a megbízott összeállító felelõssége teljes tudatában biztosíthatja a kedves olvasót. Mert akárhonnan nézi is, nagyon jó ez a kötet.

Lilium Aurum