Tiltakozó nagygyűlésekkel kezdődhet az új tanév a szlovákai magyar iskolákban, ezt helyezte ugyanis kilátásba a Központi Koordinációs Tanács.

Az új közoktatási törvény elfogadásának megakadályozására alakult testület így akarja elérni, hogy az oktatásügyi tárca vonja vissza a földrajzi nevek írásával kapcsolatos rendeletét, mely szerint azok a tankönyvekben csak államnyelven szerepelhetnek. Ján Mikolaj szaktárcavezető viszont állítja, ez ajánlás, nem pedig rendelet.
Hrubík Béla, a Központi Koordinációs Tanács tagja nyilatkozott ezzel kapcsolatban a Pátria Rádió esti Napi Krónikájában.
Hrubík elmondta, hogy azért foglalkoztak ismét a közoktatási törvény körül kialakult törvénytervezettel, mert úgy érzik, – mind a kormány, mind a minisztérium nyilatkozatai ellenére – a miniszter mintegy magánkezdeményezésként egyéni rendeletekkel próbálja újra nehéz helyzetbe hozni a szlovákiai magyar oktatás ügyét. Véleménye szerint egyértelmű a tárcavezető szándéka, ezért a szlovák helységnevek használatával súlyos mértékben beleavatkoznak abba a nyelvkörnyezetbe, amelyet a gyerekek az iskolában megszoktak és a magyar nyelvnek több évszázados hagyománya van. Hrubík szerint a minisztériumnak semmi joga sincs beleavatkozni a magyar nyelvnek a szabályozásába, mert ez leginkább a Magyar Tudományos Akadémia feladata. Amennyiben ilyen lépésre készülne a tárca, akkor viszont kormányközi egyezségre és megegyezésre van szükség abban, hogy egy ilyen módosítást be lehessen vezetni. A Csemadok elnöke azon a véleményen van, hogy ez nemcsak az általános jogi szokásokkal, hanem az európai normákkal is elltentétben van. A központi koordinációs tanács részéről megfogalmazott nyilatkozat szerintük jogos, ezért nem értik, hogy a minisztérium miért érzi azt, hogy a részükről ez jogtalan. A központi koordinációs tanács úgy döntött, hogy amennyiben Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter ajánlását nem vonja vissza, akkor a szeptemberben, a tanévkezdéskor tiltakozó akciókat szorgalmaznak Dél-Szlovákiában.

Felvidék Ma, Pátria