10 millió koronát hagyott jóvá tartalékalapjából a pilisszentkereszti szlovák házra mai ülésén a kormány. A székháznak, amely az összes helyi szlovák szervezetnek otthont adna, még az év végéig meg kell épülnie. Hat képviselői törvényjavaslatot is támogat a kormány, többek közt a Kassa városáról szóló új törvényt, amely csökkentené az alpolgármesterek számát, és az európai támogatások elosztását is átrendezné. Egyetért a rendőrök ügyeleti díjainak emelésével, amely augusztusban lépne életbe, és azt is támogatja, hogy hírműsoraikban az elektronikus médiumok többször, legfeljebb 90 másodperces beszámolót sugározhassanak a közérdekű, de kizárólagos közvetítési joghoz kötött sport- és kulturális eseményekről.

Ján Kubiš külügyminiszter jelentést dolgozott ki a globális klímaváltozásból fakadó teendőkről. Az anyagból kiderül, hogy 2010 és 13 között 260 millió koronát kell az üvegházhatás csökkentésére fordítani, többek közt a megújuló energiaforrások nagyobb hasznosításával. Négy szlovákiai város, Kassa, Turócszentmárton, Nyitra és Eperjes van még versenyben a 2013-as európai kulturális fővárosi pályázaton. Marek Madarič miniszter az ütemtervet értékelte, mivel az idei év végéig meg kell születnie a döntésnek.

Marián Janušek építésügyi és régiófejlesztési miniszter az állami lakásfejlesztési program módosítására tett javaslatot. Ez a bérlakás-építési, a műszaki felszereltséget és a lakásalap felújítását érintő támogatások átalakítását célozza meg. Az utóbbi az energia-takarékosságot is magába foglalja, míg a bérlakásépítést érintő változások a létminimum háromszorosánál több jövedelemből élő, de a restitúcióban magánkézre került lakásban lakók helyzetét kívánják megoldani. A program javasolja, tegyék lehetővé számukra is, hogy állami bérlakást kapjanak. Párhuzamosan lehetővé akarja tenni a kormány, hogy a bérlakásokban élőkkel ismételten köthessenek bérleti szerződéseket a községek, ha rászorult igénylő nincs a lakásra. Akkor is, ha jövedelmi viszonyaik miatt közben elveszítenék jogosultságukat. Viszont: fenn kívánja tartani a kormányzat, hogy a községi bérlakások továbbra se jelentsenek életre szóló megoldást. A szükséges rendeletmódosításokat a kormány jóváhagyta. Štefan Harabín igazságügyi miniszter a kereskedelmi törvénykönyv módosításával szerepelt a kormányülésen. Javaslatai a késedelmi kamatok megállapítása terén kívánnak rendet teremteni. Dušan Čaplovič kormányalelnök jelentése pedig arról aott áttekintést, hogy a Lisszaboni Szerződés életbe lépése milyen törvényi változásokat kényszerítene ki Szlovákiában. 16-18 jelentősebb módosításra van kilátás, ezek érintik az állambiztonsági kérdéseket, a polgári- és büntető-, valamint a családjogot, de a választójogot, a területfejlesztést és építkezést, illetve a pénzügyi felügyeletet, az értékpapírokat, a bankokat és a betétvédelmet is.

GYR, Pátria, Felvidék Ma