Létrejöhet a Kárpát-medencei reformátusokat egyházjogilag összefogó Magyar Református Egyház. A Pápán tanácskozó református egyházi vezetők a generális konventen elfogadták az erről szóló alkotmánytervezetet.

Ha a tagegyházak egyenként is elfogadják a szöveget, akkor a jövő tavasszal összeülhet a közös alkotmányozó zsinat, és újból létrejöhet az egységes Magyar Református Egyház.

Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök. kijelentette, hogy az intézmény ebben a formában létezett Trianonig. A püspök azt a kérdést, hogy viszonyulnak majd ehhez például a szlovák reformátusok, vagy azok a más nemzetiségű hívők, akik az egyesülő egyházmegyék területén élnek, a püspök úgy látja, hogy ez nem nyelvi és nem nemzetiségi kérdés, mert amikor azt mondják, hogy Magyar Református Egyház, akkor az egységes egyházhoz szeretnének visszatérni, amelyikben 1881-ben voltak a nem magyarul beszélők, szlovákok, horvátok, románok. Az egyházjogilag egységes egyház mellett továbbra is megmaradna a magyarországi, szlovákiai vagy a romániai református egyház. A döntés gyakorlati következménye lehet például a közös lelkészképesítő bizottság. Aki ezelőtt a bizottság előtt megjelenik, a Kárpát-medencében bárhol vállalhat lelkészi szolgálatot.

Felvidék Ma, H. K.