A szlovák iskolák kudarcot vallanak a romák oktatásában – ez a legfőbb megállapítása a Nyitott Társadalom Intézete által végzett felmérésnek, amely továbbá megállapítja azt is, hogy sok roma nemzetiségű ki van rekesztve a minőségi oktatásból, ezáltal csökkentve a munkaerő-piaci esélyeiket.
Az Oktatási Minisztérium nem tartja objektívnek a felmérést eredményeit, mivel az – a tárca szakemberei szerint – túlságosan is negatív módon közelít a problémához, továbbá nem veszi figyelembe az eddigi sikeres projekteket.
Az Intézet jelentése azt is megállapítja, hogy sok roma gyermek kisegítő iskolába jár, annak ellenére, hogy többségük szellemi állapota ezt nem indokolja. Az oktatási tárca ezt az állítást is visszautasítja, és azzal a váddal sem ért egyet, mely szerint az iskolai roma asszisztensek munkája nem elég hatékony.

TA3, Felvidék Ma