“A városi és az állami rendőrség díszkísérete mellett, félidőben betiltatták a rendezvényünket, arra hivatkozva,hogy a bejelentésnek formális hibái vannak, de hogy mi, azt már nem írták le. Erről a törvény szerint 3 nappal korábban kellett volna, hogy értesítsenek minket.” – írta szerkesztőségünkbe küldött levelében Bósza János a betiltott komáromi rendezvénnyel kapcsolatban.
“A hivatalos ok a betiltásra az volt, hogy nem teljesítettük a törvényes feltételeket és nem jelentettük be törvényes időben a gyülekezést” –tájékoztatott bennünket Bósza János, hozzátéve:

“1. A gyülekezést 2008.7.3-án hivatalosan bejentettem és az iktatóban pecséttel és dátummal (beiktatási időponttal) látták el. A gyülekezési törvény 5 napot ír elő. Ezt az időpontot betartottuk, mert a gyülekezés 11-én tartottuk meg és már 3-án be volt jelentve, vagyis 8 nappal korábban. Tehát betartottuk az 5 napos határidőt.

2. Annak ellenére, hogy a beadványunk már július 3-án a Városházán volt, csak 10-én délután 14:15-kor kézbesítettek ki egy levelet, hogy kérik a törvény által előírt feltételeket teljesíteni és pontosítsam, hány rendező lesz és hogyan lesznek megjelölve. Közben hivatkoztak a §5, bek.2, c) pontjára, hogy biztosítsam a törvényes feltételeket a rendezvény bebiztosítása érdekében. Vagyis pontosítsam, hogy hány rendező lesz és hogyan lesznek megjelőlve, a törvény csak ezt írja elő ennek a paragrafusnak a betartása gyanánt, semmi mást.

Még aznap 14:45-kor beiktattam a pontosító adatokkal ellátott levelemet, amit az iktatóban hivatalos pecséttel és időponttal láttak el. A kért pontosításokat teljesítettem és így a törvény által előírt összes feltételt is. Megjegyezném, hogy a 2007. március 31-i tüntetést is így jelentettem be, akkor rábeszélésen kívül, hogy ne tartsam meg, azért ilyen durva módon (hazugságok árán) nem merték betiltani, meg is volt tartva.

Megjegyezném, az egy rendező be lett jelentve és az is, hogy kitűzővel lesz ellátva (többet a törvény nem ír elő, ennek a pontnak a teljesítése gyanánt), a rendező én voltam és volt rajtam kitűző. Ezért sem értem, milyen jogon hivatkoztak arra, hogy továbbra sem teljesítettük ezt a pontot, mikor minden törvényben és az őáltaluk kért feltétel teljesítve volt.

Gondolom a valós okokat a gyülekezés betiltására nézve ott kell keresni, hogy felsőbb utasításra (MKP, vagy SMER-es) cselekedtek a hivatal alkalmazottja (ez majd kiderül), nem pedig a törvény és saját maguk szabta feltételek szerint. Az MKP-s polgármesternek (Bastrnák) bizonyára kényelmetlen dolog lenne, ha egész évben (hetente kétszer) valaki (valakik) előadást tartottak volna autonómiaügyben (békésen, csakis alkotmányos keretek között). Mint tudjuk, az MKP hivatalosan nem vállalta fel az autonómia ügyét, vagyis a felvidéki magyarság megmaradásának az egyedüli zálogát. Így akár törvényt sértve, ezen az áron is megakadályozzák, hogy valaki (kik) élhessenek alkotmány adta jogaikkal és békésen gyülekezhessenek. A városi hivatal alkalmazottjai, a döntést aláíró Weszelovszky úr magára vállalta, s gondolom a parancsra cselekedett, a kiadott betiltás jogi szereplőjeként az adott jogsértésben, a gyülekezés betiltására. Így magára vállalta a jogsértő szerepét, amit nagyon sajnálatos dolognak tartok.

Én csak az MKP helyett nyilvánosan szerettem volna elmondani, amit azért sikerült is legalább egyszer elmondani, még a betiltás előtt, hogy az autonómiát követelni nem alkotmányellenes cseleked. Itt olvasható az írott beszéd szövege.

Természetesen a törvényes alkotmányos jogomból kifolyólag és mivelhogy minden törvényes feltételt teljesítettem, beadványom értelmében folytatni fogom a gyülekezést. Elzavarhatnak, megbilincselhetnek, becsukhatnak, de megfélemlíteni nem hagyom magamat és élni fogok alkotmányos jogaimmal. A városi alkalmazottak nem tartották be a törvényeket, mert a betiltás szövege is ellentétes a hatályos törvénnyel, az előírja, hogy a hivatal köteles konkrétan figyelmeztetni a hiányosságokra és a betiltási levél ezt nem tartalmazza, csak arra hivatkoznak, hogy továbbra sem tartottam be a törvényes feltételeket (ami természetesen nem igaz), tehát hiányos, vagyis nem jogerős.

A városi hivatal személyemmel szemben törvénysértést követett el és a felvidéki magyarságtól és az itt élő szlovákságtól is megtagadja az információ jogát. Ez a betiltást 5,5 millió szlovákia polgárt diszkriminál alkotmánysértő módon.

Találkozunk kedden, július 15-én, 16:00 kor a Klapka téren, minél többen gyertek el, saját jövőnkről van szó, gyerekeink ennyit megérdemelnek. Felkérek mindenkit, akit segíteni tud, abban hogy a gyülekezést meg tudjuk tartani, segítsen megvédeni az első felvidéki autonómia fórumot, háromórás gyülekezési területét az állami törvénysértőkkel szemben, akár az alkotmányadta §32 pontjával élve. A csendes tiltakozás formáját választjuk, részvételünkkel tiltakozva a durva alkotmányellenes jogsértéssel szemben. Minden kedden és pénteken. Komáromiak és mindenki ébresztő, a struccpolitika ebben az esetben nem vezethet eredményre, most már eljött a nyílt kiállások és bátor felvállalások ideje. Védjük meg az alkotmányos jogainkat és autochton népi jussunkat.” – mondta Bósza János