Érdekes és fontos találkozóra került sor a Rimaszombati Körzeti Hivatalban, ahol Kökény Béla roma aktivista kezdeményezésére magyarországi cigány politikusok a szlovákiai romák helyzetével illetve a szlovák kormány romapolitikájával ismerkedtek. A találkozón a házigazda Jana Uhrinová elöljáró mellett a város képviseletében részt vett Cifrus István polgármester és Pavel Piliarik alpolgármester, de eljött a Munka-, Család és Szociálisügyi Hivatal igazgatónője, Ida Melichová és egyik aligazgatója, Dana Cochová asszony is. A magyarországi Országos Cigány Önkormányzatot Farkas Antal elnökhelyettes és Csikós Árpád, az oktatási bizottság elnöke képviselte.
A találkozót színesítette a kokavai Szendreiék népi zenekara, akik a találkozó elején és végén is magyar és cigány nótákkal lepték meg a vendégeket, akik vendéglátóiknál hosszasan érdeklődtek a helyi viszonyokról, de maguk is beszámoltak a legégetőbb magyarországi gondokról. A közel háromórás találkozón főleg két témára fókuszáltak, amely a romák prioritásai közé tartozik, ez pedig az oktatásügy és a foglalkoztatottság. Jana Uhrinová és Ida Melichová tájékoztattak a szlovákiai helyzetről, előbbitől azt is megtudhatták a magyarországi vendégek, hogy a jelenlegi kormány állítólag sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a szociálisan hátrányos helyzetben lévők támogatására, s a romák problémáját kiemelt prioritásként kezeli. Magyarországon az évezred elején hozták létre az első roma tanodát, amelyből immár 44 működik (Zárójelben említem meg, hogy pár hónapja Rimaszécsen is elindult az első hasonló profilú oktatási intézmény). A tanodák oktatási, képességfejlesztő, érték- és kultúraközvetítő szolgáltatást nyújtanak a hátrányos helyzetű, szegénysorban élő vagy egyéb okból az általánostól eltérő tanulási igényekkel rendelkező diákok számára oly módon, hogy a diákokat nem emelik ki saját iskolájukból, hanem azzal együttműködnek. Ebbe az oktatási formába a szülőket is bevonják, s a pedagógusok nagy része is roma származású. Jana Uhrinová szerint a romák voltak legkevésbé felkészülve az 1989-es változásokra, s főleg az alacsony végzettségnek köszönhetően a romák többsége nem talált munkát magának. Hivatalos kimutatást ugyan nem készíthetnek a munkanélküli romák tényleges számáról, de a Munkaügyi Hivatal becslése szerint a járásban regisztrált 11 ezer munkanélküli 80 százalékát ők alkotják. Egyre több az ún. háromgenerációs munkanélküli család, amelyekben már generációk nőttek fel úgy, hogy nem dolgoztak. Sajnos, a jelenlegi szociális politika nem eléggé ösztönzi a romákat arra, hogy munkát keressenek maguknak. Dana Cochová beszámolt arról, hogy számos tovább- és átképző tanfolyamot szerveztek az elmúlt években, és a nagyobb munkáltatókat is megszólították. Magyarországgal is keresik a rendszeres kapcsolatokat, kölcsönös szakmai eszmecseréket tartanak, hisz a szomszédos régiók is hasonló gondokkal szembesülnek. Legutóbb a rimaszombati középiskolák igazgatóival jártak Putnokon. Jana Uhrinová és Farkas Antal is reményét fejezte ki, hogy a találkozónak lesz folytatása, s az együttműködés gyümölcsöző lesz.

Juhász Dósa János, Gömöri Hírlap