Az MKP ismert komáromi politikusát, Fehér Miklóst hatalommal való visszaéléssel vádolják. Több mint két év telt el azóta, hogy a Nyitrai Önkormányzati Kerület néhány képviselője – közvetlenül a választások előtt – megpróbált nonprofit szervezetekké átalakítani szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményeket. Természetesen oly módon, hogy azok teljesen az ő irányításuk alatt legyenek.

Az akkor MKP-többségű megyei önkormányzat szemet húnyt az ilyenfajta „transzformáció” felett, és az ügy mellé állt Farkas Iván egykori és jelenlegi MKP-s parlamenti képviselő is, aki egyébként a NEHA nevű nonprofit szervezet felügyelő tanácsának volt a tagja, mely az említett intézményeket szerette volna megkaparintani.

Az MKP akkori képviselői, sőt, pár független képviselő 2005 nyarán tender kiírása nélkül megszavazták a szociális intézmények bérbeadását saját nonprofit szervezeteik számára. Értékes vagyon megszerzésének kísérlete zajlott tehát, melyet a képviselők a mély szociális érzékenység álarca mögé kívántak elrejteni. Ennek tükrében teljesen érthető, hogy a rejtett privatizáció ellen maga a megyefőnök, Milan Belica próbált fellépni, méghozzá azzal, hogy a képviselők által jóváhagyott határozatot egyszerűen nem írta alá. Az ügyet végül Fehér Miklós nyitra megyei képviselő oldotta meg úgy, hogy maga hagyta jóvá és írta alá a szóban forgó intézmények nonprofit szervezeteknek történő bérbeadását, mégpedig állítólag a megyefőnök Belica távollétében.

2004 őszétől Belica és a volt megyei képviselők között újabb háborúskodás robbant ki, melynek tárgya a megyei önkormányzat új épülete volt. 267 millióba került az épület, és az ismételten Fehér által aláírt szerződés értelmében a kerületnek kellett volna azt megvásárolnia. Belica ezt elutasította és az akkori képviselő-testület által hozott határozat törvényességének megvizsgálását kérte az ügyészségtől. A képviselők ugyanakkor az adásvételt újból jóváhagyták, sőt hitel felvételét szavazták meg, amiből az épület megvételét fedezni tudták.

Belicának ekkorra már elfogyott a türelme és Fehér ellen büntetőfeljelentést tett. A megyei önkormányzat jogásznője, JUDr. Zuzana Šišková a szociális intézmények és a nonprofit szervezetek közötti bérleti szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy a bíróság döntése alapján ezek a szerződések nem érvényesek. Ennek oka pedig az, hogy Fehérnek egyszerűen nem volt hatásköre ilyen jellegű szerződések kötésére.

Jelenleg folyik Fehér Miklós büntetőjogi felelősségének vizsgálata, ugyanis az ügyet vizsgáló bíró a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hatalmi körből adódó visszaéléssel vádolja. Fehér nem szeretné az ügyet kommentálni, bár a lap képviseletében megkerestük őt. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az egészről megvan a maga véleménye. Arra a kérdésre, vajon nem gondolja-e, hogy politikai indíttatású vádról van szó, nem válaszolt. „Semmit sem kommentálok” – jegyezte meg.
Život, Ďurovová Henrieta