A magyar nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Tusnádfürdőn Orbán Viktor. A Fidesz elnöke kijelentette: a kormány hat év alatt lerombolta Magyarország versenyképességét.

1944 óta, az elmúlt 64 évben egyedül a Fidesz-kormány képviselt karakteresen nemzeti és kereszténydemokrata politikát Magyarországon. Az Antall-kormány is igen értékes munkát végzett, ám az a munka egyfajta csődkormányzáshoz hasonlítható – jelentette ki Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében. Mint fogalmazott, az 1990 és 1994 között folytatott politika csak azt tudta megmutatni, hogy létezik a szocialistától eltérő kormányzási alternatíva.

A Fidesz elnöke rámutatott: a mostani kormánytöbbség módosította a státustörvényt, és kihúzta a törvényből azt a passzust, hogy “a magyar nemzet egységes”. “Aki ezt megszavazta, az a nemzet megosztásának politikáját folytatja, aki viszont a törvénybe való visszahelyezéséért küzd, mint például a Fidesz, az a nemzet összefogása és egysége érdekében dolgozik” – jelentette ki Orbán Viktor, s hozzáfűzte, hogy a Fidesz törvényjavaslatban fogja indítványozni a kitörölt passzus visszahelyezését.

Mint mondta, a nemzet mindig több, mint az ország. Egy ország nem más, mint szabályrendszer, egy technikai keret az élet számára, míg egy nemzet ennél mindig több. Egy országnak szabályai vannak, egy nemzetnek pedig érzései. “Figyeljék meg, hogy amikor Magyarországon baloldali kormány van, akkor a diplomáciai tárgyalásokon milyen gyakran tűnik fel a tárgyalóasztalon a tárgyalófeleket azonosító kártyán, hogy Magyar Köztársaság. Pedig Magyarország és a Magyar Köztársaság két különböző dolog. A Magyar Köztársaság maga a technikai terep, Magyarország pedig magának a nemzetnek a megnevezése. Ez a különbség az, amely ki kell jelölje számunkra a nemzetstratégiai keretek programját” – jelentette ki Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke nemrégiben végzett felmérések példáját hozta fel, mely szerint a Magyarországon élő magyarok még soha nem látták olyan borulátóan az ország helyzetét, mint most. Az emberek négyötöde gondolja úgy, hogy Magyarországon “rossz” vagy “inkább rossz” irányba haladnak a dolgok. Korszakváltás történik a világban, és az ilyen korszakváltások mindig súlyos kihívást jelentenek minden nemzet számára. A magyarok azt látják ebben a változó korszakban, hogy a szomszédos országok sikeressé válnak, Magyarország pedig sikertelenné, s míg a romániai magyarok sikeressé válnak, aközben az anyaországi nemzetrészek lemorzsolódnak.

A Fidesz elnöke emlékeztetett rá, hogy a 2004. december 5-i népszavazás előtt a mai kormányzati többség azzal buzdította a magyar embereket arra, hogy a határon túli magyarok ellen szavazzanak, hogy igen szavazat esetén a nyugdíjak értéke csökkenni fog, a munkanélküliség nőni fog, a magyar gazdasági növekedés meg fog állni, és a magyar egészségügy meg fog rendülni, szét fog esni a ráeső teher alatt.

“S mi lett a jutalma a magyar embereknek azért, hogy nem szavazták meg a kettős állampolgárságot? A nyugdíjak értéke csökkent, a munkanélküliség nőtt, a gazdasági növekedés visszacsúszott és a magyar egészségügy megrendült. Vagyis a magyarok jutalma az lett, hogy miután az összetartozást elutasították, a szomszédok győztes országokká váltak, a magyarországiak pedig a vesztes táborába kerültek. A győztesnek gratuláció jár, a vesztes pedig jól teszi, ha elemzi saját veszteségének okait” – mutatott rá Orbán Viktor, hozzáfűzve, hogy a “23 millió román”-nal való riogatásnak is meg lett a maga büntetése, lévén hogy lassan kiürül Magyarország, annyian hagyják el az országot, s főként a fiatalok, de még a középkorúak és az idősebbek sorából is egyre többen keresik külföldön a boldogulás lehetőségét.

Orbán Viktor rámutatott: az elmúlt hat évben minden lépést a versenyképesség motivál, miközben az ország folyamatosan veszít a versenyképességéből. Kizárólag a gazdasági versenyképességet célozta meg a kormányzat, de közben lerombolták a társadalom versenyképességét. “Ha van külön ország és van külön nemzet, akkor van versenyképes ország és van versenyképes nemzet is. A versenyképes gazdaság érdekében az elmúlt hat évben lerombolták a magyar társadalom versenyképességét. Az elmúlt hat év tanulsága számomra abban ölt testet, hogy egy versenyképes gazdaság csak versenyképes társadalmon alapulhat, és fordítva, csak egy versenyképes nemzet tud egy versenyképes gazdaságot teremteni” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Mint rámutatott, a versenyképes társadalom alapja a szociális egyensúly, amely egy európai nép esetében három pilléren nyugszik. Egyrészt stabil létbiztonságot ad, vagyis véd az elszegényedés ellen, másrészt esélyt ad arra, hogy polgárai megvédjék az egészségüket vagy egészségük elvesztése esetén esélyük van arra, hogy visszaszerezzék azt, harmadrészt pedig elérhetővé válik az emberek számára a több tudás az oktatás révén.

“Az tehát a feladat Magyarországon, hogy helyre kell állítani a felborult szociális egyensúlyt, mert akkor képesek leszünk versenyképessé tenni a társadalmat, s azon keresztül képesek leszünk versenyképessé tenni a gazdaságot. Ez az egyedül helyes sorrend. Fordítva nem megy” – szögezte le Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az egész Kárpát-medencében meg kell értenie a magyar politikának, hogy olyan helyzetbe jutott a magyar nemzet, amikor minden korábbinál világosabban látszik, hogy külön nyelve van az értelemnek, és külön nyelve van a szívnek. “Magyarországon az embereknek most először a szív nyelvén kell beszélni. Többről van szó, mint arról, hogy az értelem és a gondolatok essenek egybe. Magyarországon a sikerhez ma a szívek egybehangzására van szükség” – mondta Orbán Viktor.

Az előadások végén, a közönség soraiból érkező kérdésekre válaszolva Tőkés László többek között elmondta: jelenleg reális veszélye van egy székely és nem székely szakadásnak az erdélyi magyarság körében, és lelketlen emberek azok, akik ezt a veszélyt nem ismerik fel, és nem próbálják megakadályozni. Az erdélyi magyarok számára nem az a megoldás, hogy visszamenekülnek az egypártrendszer esernyője alá, hanem hogy tovább bővítik a mozgásterüket, s az maga a demokrácia. Az Erdély vagy Székelyföld autonómiáját érintő kérdésre elmondta: nem pusztán az autonómia a kérdés, hanem minden szórványban és diaszpórában, elzártan vagy Székelyföldön többségben élő magyar embernek megoldást kell találni nemzetisége elismerésére.

Orbán Viktor az erdélyi magyar pártok egyezkedése kapcsán kijelentette: nem tiszte, hogy beleszóljon Budapestről az erdélyi történésekbe, de a Fidesz eddigi életéből úgy tapasztalta, hogy számtalan új egyezséget kellett kötni, ha a régi már nem működött, s úgy tűnik, hogy Erdélyben is új egyezségeket kellene kötni a minél szélesebb erdélyi magyar politikai képviselet érdekében.

Arra a nézői kérdésre, mely szerint Koszovó Szerbiától történő elszakadása mennyiben jelenthet példát az erdélyieknek, Orbán Viktor úgy válaszolt: Koszovó elszakadásának forgatókönyvét abból a szempontból érdemes tanulmányozni, hogy a Koszovó területén maradt szerbek milyen autonóm intézményeket kaptak az új helyzetben.

A kettős állampolgárság kérdésében Orbán Viktor elmondta: a magyar kormányzó hatalomnak még mindig erkölcsi kötelessége, hogy megalkossa a kettős állampolgárságról szóló törvényt, lévén hogy akik elmentek szavazni, azok többsége igennel szavazott. A Fidesz reményei szerint a következő, új magyar parlament kellő fontossággal fogja újratárgyalni ezt a kérdést.

A kárpátaljai magyarokra vonatkozó kérdésre a Fidesz elnöke elmondta: nehéz olyan helyzetben bármit is tenni értük, amikor a jelenlegi magyar kormány Ukrajnával szembeni külpolitikája három kérdésben is lerombolta az esélyt a tárgyalásokra. Egyrészt a magyar kormány nemigen támogatta az ukrán narancsos forradalmat, másrészt – nyilvánvaló orosz nyomásra – nem állt ki Ukrajna NATO-tagsága mellett, harmadrészt kijelentette, hogy a Déli Áramlat olajvezeték azért lenne jó Magyarország számára, mert az kikerülné Ukrajna területét. Orbán Viktor leszögezte: amíg Magyarország nem köt végre stratégiai partnerséget ukrán szomszédjával, addig az ukrán kormány továbbra is diszkriminatív törvényeket fog hozni a magyar kisebbségek ellen.

A következő magyarországi választások fideszes esélyeit firtató kérdésre Orbán Viktor azt válaszolta: a Fidesz győzelme nem garantált, de mivel a politikában semmi sem tekinthető előre lefutottnak, a választási végeredmény kiszámíthatatlanságának tettrekészségre kell ösztönöznie a Fideszt, s a pártnak nap mint nap meg kell harcolnia a győzelem esélyéért.

(orbanviktor.hu)