Nemzetgyűlés Ditróban. Bakk Miklós politológus moderálásával ültek asztalhoz magyar és román értelmiségiek, hogy megvitassák az erdélyi magyarság önrendelkezésének perspektíváit: Smaranda Enache, Daniel Barbu, Dorin Zamfirescu, Kolumbán Gábor, Izsák Balázs, Ferencz Csaba, Csinta Samu és Gabriel Andreescu részvételével.

A beszélgetést Smaranda Enache felvezetése indította. Megállapította, az erdélyi magyarság autonómiatörekvése békés úton zajlik és nem jelent biztonságpolitikai kockázatot. Sőt, az európai politikai trendek bizonyos értelemben legitimálják is. Külön kiemelte, Románia 2013-ra felvállalta régióinak átalakítását, így a kérdés aktuálpolitikai tétje a közeljövőben erősödni fog. Enachet Izsák Balázs, SZNT-elnök felszólalása követte. Izsák elmondta, szervezete az európai regionalizációs folyamatához kapcsolná a székelyföldi autonómia ügyét. Az SZNT három autonómia-modellt dolgozott ki (területi, személyi és a regionális települések), figyelembe véve az erdélyi magyarság sajátos földrajzi és társadalmi sajátosságait. Az önrendelkezés a regionalizmussal történő összekapcsolódásával mindenik előadó egyetértett. Elhangzott, hogy az etnikai jelzőnek az autonómia-törekvésekhez való csatolása nem szerencsés. Kolumbán Gábor összekapcsolta a környezet- és tájvédelmi politikát a kisebbségvédelem és az önrendelkezés kérdésével. Kielemezték a román politikai szereplők viszonyulását is, biztató jelként értékelték, hogy a regionalizmus eszméjével manapság már három parlamenti párt is egyetért. Megfogalmazódott, a hatékony tematizálás és párbeszéd érdekében szüksége az állandó, intézményesített fórumok léte.

Tusványos Press