Nem élvezhetik zavartalanul a nyári szünidőt a felvidéki pedagógusok. A Szlovák Nemzeti Párt oktatásügyi miniszterjelöltje, Ján Mikolaj nagy lendülettel fogott hozzá a reformokhoz. A tanárok a nemrég elfogadott törvény értelmében új pedagógiai programon dolgoznak, mindössze két hónapjuk van rá.

A május 22-én elfogadott közoktatási törvény kétszintű tantervkészítést tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a tananyag 60 százalékát határozzák meg központilag, ehhez illesztheti az iskola saját programját.

„Az Állami Pedagógiai Intézet mintákat dolgozott ki, amit a honlapján közzétett és sok esetben az iskolák innét veszik a példát, és ezeket dolgozzák át” – mondta Jókai Tibor, a révkomáromi Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Felmerül a kérdés: ha a legtöbb pedagógus az Állami Pedagógiai Intézet mintatantervei alapján dolgozik, nem veszíti-e értelmét a Mikolaj-reform. A cél ugyanis a saját arculat kialakítása. Ha az idő nem sürgetne, a tanárok a helyi igényekhez igazodva, a diákokkal, szülőkkel, önkormányzatokkal, a helyi vállalkozókkal és a felsőfokú intézményekkel közösen dolgoznák ki sajátos tanterveiket.

Duna TV