Július 5-én, szombaton a nagybecskereki székesegyházban Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében püspökké szentelte Német László verbita szerzetest, az MKPK korábbi titkárát. A két társszentelő Juliusz Janusz érsek, magyaroroszági apostoli nuncius és Huzsvár László eddigi nagybecskereki püspök volt.

A szentmise elején Huzsvár László köszöntötte a jelenlévőket és örömét fejezte ki Német László kinevezése miatt. Ezután Erdő Péter is köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy olyan valaki kerül most a Nagybecskereki Egyházmegye élére, aki már a világ minden táján szolgált. Az evangélium magyarul, szerbül, németül és bolgárul hangzott el. Az Evangélium elhangzása után következett a szentelés szertartása, amelynek kezdetén Eugenio Sbarbaro szerbiai apostoli nuncius felolvasta a pápai bullát latinul, majd a dokumentum szerbül és magyarul is elhangzott.

A bulla felolvasása után következett Erdő Péter homíliája. A bíboros kifejtette: a püspök Krisztust jeleníti meg a világban, a tanítót, a főpapot és a pásztort, aki pásztora az egész világnak. Utalt arra, hogy Szent Pál kilépett saját népének köréből azért, hogy a nemzetek apostola lehessen. Az ő példáját követte Szent Cirill és Metód, akik megtanulták a szlávok nyelvét, hogy így hirdessék az evangéliumot. „Mélyértelmű egybeesés, hogy László testvérünk ma kapja meg a püspökké szentelést, amikor ebben a régióban sokhelyütt az egyház Szent Cirillt és Metódot ünnepli.”

Homíliája végén Erdő Péter köszönetet mondott Német Lászlónak azért az értékes szolgálatért, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett. Széleskörű nemzetközi tapasztalata, nyelvtudása, barátságossága, igazi szerzetesi rugalmassága és független gondolkodása nagy érték volt számunkra – mondta Erdő Péter, majd a Szűzanya pártfogását, Szent Cirill és Metód, valamint Szent Gellért közbenjárását kérte személyére, az egyházmegyére és püspöki szolgálatára.

A homília után következtek a szentelendő ígéretei, amelyekben az egyház szolgálatára tett fogadalmát erősítette meg, majd a mindenszentek litániája után Erdő Péter és a társszentelők kézrátétele, s ezután átadták neki a püspöki jelvényeket, az evangéliumot, a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot.

A szentmise ezután a szokott módon folytatódott. A mise végén az új püspök a Te Deum eléneklése közben áldást osztva, körmenetben vonult végig a templomon, majd elmondta üdvözlő beszédét. Köszönetet mondott elődjének, Huzsvár László püspöknek, Erdő Péter bíborosnak a szentelésért, mindazoknak, akik elfogadták meghívását és jelen voltak a szentelésen, valamint külön köszöntötte 87 éves édesanyját és rokonait. Az egyházmegyéről szólva elmondta: a Nagybecskereki Egyházmegye múltjában sok szomorú esemény történt; utalt Szent Gellért egyházmegyéjének Trianon utáni feldarabolására, a háború utáni történésekre, és a ’90-es években zajlott balkáni háború eseményeire. A mi Istenünk azonban az élő Isten: a múlt az ő kezében van, hagyjuk rá a múlt sebeinek gyógyítását, és foglalkozzunk a jövővel. Isten nélkül nincs jövő. – mondta.

A szentmise a pápai himnusz eléneklésével és az új főpásztor áldásával ért véget.

A Szentatya 2008. április 28-án nevezte ki az új nagybecskereki püspököt. Német László püspöki jelmondata: Benedicite, omnia opera Domini Domino! – Áldjátok az Úrnak minden művei az Urat! (Dán 3,57a)

Neumayer Katalin, Magyar Kurír