Négy pontból álló, ún. dunaszerdahelyi üzenetet fogalmazott meg Szent István-napi ünnepi beszédében Csáky Pál, az MKP elnöke. “A történelem folyamat, s ebben a folyamatban bizonyos fokig mindannyian az istváni mű folytatói vagyunk.

Ezt úgy vállalhatjuk fel a legőszintébben, ha hűek vagyunk magyarságunkhoz, nyelvünkhöz, kultúránkhoz, s gyerekeinket magyar iskolába íratjuk. Önmagunk felvállalása jelenti a tisztességes hozzáállást, nem az önfeladás, az asszimiláció” – hangsúlyozta Csáky.

“Közös felelősségünk, hogy vonzó magyarságképet alakítsunk ki. Nem a nemzeti értékek tagadása, hanem a modern kor követelményeinek szintjén való újrafogalmazása a cél. Nem mond igazat, aki azt mondja, hogy a huszonegyedik században a nemzeti eszme korszerűtlen, idejétmúlt csökevény. Épp ellenkezőleg, a világban mindenütt a nemzeti eszme modern újrafogalmazása zajlik, s hibát követnénk el, ha kimaradnánk ebből a folyamatból” – folytatta a párt elnöke.

“Jól kell gazdálkodnunk energiáinkkal is. A történelemben akkor voltunk sikeresek, amikor nem egymás ellen, hanem a közös célokért értelmesen együttműködve próbáltunk meg előrehaladni. Az emberi kicsiség jele, ha valaki csak annyit tud, hogy keresztbe tegyen a másiknak, nehezítse a közösség előremozdulását. A kritika szükséges, ám nem lehet öncélú, s főleg nem szabad, hogy hátramozdító, kontraproduktív legyen. Kisebbségi helyzetben elég bajunk van a többségi hatalommal, nem szabad az energiáinkat az egymással szembeni önző csatározásokra elfecsérelni” – fogalmazta meg nézetét aktuálpolitikai elvárásként.

“Igenis, van esélyünk a jövőt illetően, de csak akkor, ha be tudjuk bizonyítani önmagunknak és egymásnak is, hogy képesek vagyunk versenyképes közösséget formálni, képesek vagyunk intézményeinket, önkormányzatainkat a kor szintjének és kívánalmainak megfelelően igazgatni. Ehhez pedig azt is szükséges tudatosítanunk, hogy a személyi vagy csoportérdek soha nem kerülhet szembe a közösségi érdekkel, ezek érvényesítése soha nem mehet a közösségi érdekek rovására” – fejezte be Csáky.

Képgaléria a dunaszerdahelyi Szent István-ünnepségről ITT