Elhelyezték a szlovák parlament előcsarnokában Andrej Hlinka néhai szlovák politikus, a Szlovák Néppárt egykori vezetője mellszobrát, ahogyan azt az érdemeiről a közelmúltban hozott törvény is előírja.

Andrej Hlinka a ma Rózsahegyhez tartozó Csernova római katolikus lelkipásztora volt. Politikai pályafutása a 19. század végén kezdődött, majd az első világháborúban a szlovák autonomista mozgalom vezéralakjának számított – egészen 1938-ban bekövetkezett haláláig.

1925-ben politikai tömörülése felvette a Hlinka Szlovák Nemzeti Pártja nevet, és gyakorlatilag a második világháború alatti nácibarát szlovák rezsim állampártjaként működött. Mint ilyen, nagy felelősség terhelte több mint hetvenezer szlovákiai zsidó haláltáborokba hurcolásáért és a különféle nemzeti, etnikai és társadalmi kisebbségeket ért hatalmi túlkapásokért, diszkriminációért, valamint a hitleri Harmadik Birodalommal való nyílt kollaborálásért.

A Hlinka érdemeiről szóló törvényt a második legnagyobb pozsonyi koalíciós erő, a Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére fogadták el tavaly, röviddel az 1907-es csernovai csendőrsortűz századik évfordulója előtt. A történésztársadalom java, valamint a szlovák ellenzék és a közvélemény egy része ez ellen tiltakozott, mert az egykori népvezér történelmi szerepe erősen vitatott. Ismertek zsidó- és magyarellenes, valamint más idegengyűlölő kijelentései is.

Ezzel függ össze az a hír is, mely szerint Ivan Gašparovič köztársasági elnök rövidesen új kitüntetéseket adhat át. A Smer képviselői ugyanis törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be a parlamentbe, amely értelmében létrehozzák a Szlovák Köztársaság Elnökének Érmét.

Az államfő minden évben Szlovákia megalapításának évfordulóján, január elsején tüntetheti ki az éremmel azokat, akik jelentős érdemeket szereztek az állam létrehozásában és irányításában, a gazdaság, az önkormányzatiság, az oktatásügy és a kultúra, valamint a közbiztonság fejlesztése terén. Ha a javaslatot elfogadja a parlament, akkor a jelenlegi köztársasági elnök már át is adhatja az első ilyen érmét az arra méltó személyeknek 2009. január elsején.

A Dušan Jarjabek és Mojmír Mamojka nevéhez fűződő törvénymódosítási javaslat az Andrej Hlinka-rend újbóli odaítélésével is számol. A rendet 2003. január 1-ig adták át. A javaslat szerint ismét azon szlovákok kapnák meg, akik valamilyen rendkívüli módon hozzájárultak Szlovákia megalakulásához. Hasonlóan, mint a múltban, az Andrej Hlinka-rend is három fokozattal számolna, a legnagyobb pedig az első fokozat lenne.

A Pénzügyminisztériumnak azonban van megjegyzése a kitüntetésekkel kapcsolatban, ugyanis a javaslatot beterjesztők elfelejtettek jelentést kidolgozni arról, hogy az állami költségvetés számára mennyire lenne megterhelő ezen kitüntetések átadása. A parlament a javaslattal a szeptember 9-én kezdődő ülésén foglalkozik majd. Ha a képviselők többsége igennel szavaz a smeres javaslatra, akkor az idén novemberben már érvénybe is léphet.

Felvidék Ma, Pátria, sk, FH