Az Európai Bizottság döntését követően 2008. július 30-án kinevezték az Európai Technológiai Intézet első Igazgató Tanácsát. A Tanács szeptember 15-én, Budapesten tartja majd alakuló ülését, melynek elsődleges célja az első tudás- és innovációs közösségek (KIC) irányítása lesz. Az ETI első Igazgató Tanácsa 18 szakemberből áll, akik az európai üzleti és tudományos élet, valamint a felsőoktatás területén megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek.

A kormányzótanács tagjait egy külön e célból létrehozott független jelölőbizottság egy kétlépcsős nyilvános konzultációt követően választotta ki. Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul vette a kiválasztási eljárás eredményét.

A kormányzótanács általános stratégiai irányvonalakat dolgoz ki, és felel továbbá a tudományos és innovációs közösségek, valamint az ETI operatív központjai kiválasztásáért, működésük összehangolásáért és értékeléséért. A tudományos és innovációs társulások fokozottan integrált partnerintézmények lesznek, amelyek az üzleti világot, a felsőoktatást, a kutatást és egyéb innovációt képviselő érdekeltek legkiválóbb európai forrásait egyesítik. Feladatuk, hogy a gazdasági és a társadalmi érdekek kulcsfontosságú területein életre hívják és előmozdítsák az innovációt.

Az első KIC-ek felállítása után – mely 2009 végére tehető – az Igazgató Tanács tagjainak száma kiegészül négy további taggal, akiket egyrészt az adminisztratív személyzet, másrészt pedig az ETI és a KIC-ek jelöltjei közül választanak majd.

Az EIT Igazgató Tanácsának magyar tagja dr. Magyar Bálint, korábbi oktatási miniszter, aki jelenleg a Parlament Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság alelnöke.

Az ETI működése és szakmai tevékenysége

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology, angol rövidítése EIT, magyar ETI) az unió gyorsabb gazdasági növekedést célzó stratégiájának egyik eszköze. Az ETI egy olyan új, közösségi kezdeményezés, amely kiegészíti a meglévő közösségi és nemzeti politikákat és kezdeményezéseket a tudásháromszög (oktatás, K+F és innováció) Európai Unióban való integrálásának támogatása révén.

Az ETI -ben a szakmai munka úgynevezett tudás- és innovációs közösségek (Knowledge and Innovation Communities, KIC) keretében valósul meg, ami az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra autonóm partnerségén alapuló hosszútávon fenntartható, európai szintű stratégiai innovációs hálózat megalkotását jelenti.

Az ETI a KIC-ek felállításával az innovációs akciók menedzsmentjének referencia modelljét szándékozik kialakítani. 2013-ig egyelőre legfeljebb három KIC működik majd: a klímaváltozás, az energia és valószínűleg az infokommunikáció területén. Az első KIC-ek kiválasztása 2009-ben várható, melyek 2010-től működnének.

euvonal