Tájainkon gyakran találkozunk azzal az esettel, amikor egyházi vagyont képező ingatlanban valamilyen oktatási intézmény működik. Amikor a restitúciós törvény értelmében az egyházak visszakapták egykori ingatlanjaikat, hirtelen nem tudtak vele mit kezdeni. A községek által egyházi épületekben működtetett iskolák, óvodák így évekig nem nyertek felújítást – az egyház azért nem tett ilyet, mert erre nem volt pénze, a község pedig azért nem, mert nem az övé az ingatlan így arra nem akart költeni. Sajógömörön nemrég megtalálták a megoldást.

Az ágostai hitvallású evangélikus egyházzal a két éve hivatalban lévő Jankósik Zoltán kezdett el tárgyalni az óvoda épületéről. A község fel szerette volna újítani és részben átépíteni az épületet, de az egyházi tulajdonban volt. Aztán felvetődött az eladás illetve megvásárlás kérdése. Egy-két hónap után meg is született a megállapodás, májusban megkötötték az adásvételi szerződést majd augusztusban a község ki is fizette az érte járó összeget. Ezek után kezdődött el az épület teljes felújítása. Az első etapban a benti átépítés és felújítás kezdődött el júliusban. Először a nyílászáró szerkezetek komplet cseréjét végezték el, majd következett a belső vakolás és festés. A fürdőszobát komplet átépítették, közfalakat tettek be, kicsempézték, kicserélték a mosdókat és csapokat. A konyhát és az élelmiszerraktárat és felújították,majd végül az irodahelyiségeket csinosították. Az épület külső állagmegőrzését szeptemberben végzik majd el. Ehhez az építészeti anyagokat már meg is vásárolták.

A munkálatokat önerőből illetve a munkanélküliek ösztönző munkavégzése keretében végzik. Már második hónapja tíz ember, köztük két kőműves dolgozik az épületen Györgyfi Zoltán vezetésével. A munkálatok finanszírozása a községi költségvetésből mintegy 500 ezer koronát vesz igénybe. Szeptenbertől lényegesen jobb körülmények várnak a huszonkét gyerekre és természetesen az óvónőkre is, akiknek életében egy új fejezet kezdődik.

Beküldte: Molnár Zsuzsa, SZAKC- Rimaszombat, forrás: rimaszombat.eu