Miroslav Jureňa földművelésügyi miniszter belebukott a szlovák földalap restitúciós ügyletébe, de sem ő, sem a pártja nem ismerte el, hogy szabálytalanság történt volna a tátraalji földkiutalás során. Mint ismeretes, a 2006-os választások után felálló kormány hosszú ideig nem nevezett ki új vezetőt a földalap élére, csupán a tisztségviselőket cserélte ki.

Hideghéti Ferenc igazgató szabadsága idejére Branislav Brízát, az igazgatótanács elnökét hatalmazta fel jogkörei gyakorlására, és ebben az időszakban – vagyis 2007. március 29-e és április 10-e között olyan restitúciós szerződések születtek, amelyek nem feleltek meg a szokásos eljárásnak. Az Állami Számvevőszék rövid jelentése tartalmazza, hogy a földalap vezetése megkerülte a regionális szerveket, de a vezérigazgatóság restitúciós osztályát is. A jelentés szerint Bríza legalább 19 szerződést írt alá. Ezek helytelen összegben szabták meg a visszajuttatott földterületek értékét. A szerződések szövegének megváltoztatása során ugyanis úgy módosították a kiadott földterületek nagyságát, hogy az árát változatlanul hagyták. A visszaigénylők tehát nagyobb földterületet kaptak, mint amennyire jogosultak voltak, s ezek többet is értek. A számvevőszék jelentése arról is említést tesz, hogy az okiratok egy részének keltezését úgy módosították, hogy azokat abban az időszakban lehessen aláírni, amikor Branislav Bríza gyakorolta a vezérigazgatói jogköröket. Miroslav Šebek, a földalap jelenlegi smeres vezérigazgatója, nem kommentálja az ÁSZ-jelentést, mivel abban az időben még nem volt tisztségében. Hallgat a földművelés-ügyi tárca is, a legfőbb ügyészség pedig ismételten csak annyit mond: még vizsgálja a kétes szerződéseket. Tekintettel a folyó vizsgálatra nem tett feljelentést az Állami Számvevőszék sem, amely jelentésében azt is leszögezi: mivel a pótföldeket jogosult személyek kapták meg, jogi szempontból nem lehet valakinek a megkárosításáról beszélni.

Pátria, gy