2008. augusztus 20-án a Csallóköz szívében fekvő Dunaszerdahelyen is megemlékeztek az államalapító Szent István királyról. Az este hét órai ünnepség a Szózat eléneklésével kezdődött. Dunaszerdahely városa idén Árpád-díjat is kapott a Magyar Művészetért Alapítványtól.

A jelenlevő több száz fős tömeget Pázmány Péter polgármester köszöntötte, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy csak abban az esetben tudunk megmaradni magyarnak, ha közösen emlékezünk nagyjainkra és bátran valljuk magunkat Szent István örököseinek. Utalt arra a dunaszerdahelyi kezdeményezésre is, amelyet a Matica slovenská székházában indítottak útjára a szlovák délért, a szlovák lakosság diszkriminációja ellen és az államnyelv betartásának ellenőrzésére. Csalódottságának adott hangot ugyanakkor az Európai Unió kisebbségpolitikája terén.
A Magyar Művészetért-díj kuratóriumának elnöke, Gubcsi Lajos Árpád-díjat adományozott Dunaszerdahely városának, amelyet a város polgármestere vett át és köszönte meg a megiszteltetést. Gubcsi Lajos egyben üdvözletét tolmácsolta Karcag polgáraitol és elmondta a jelenlevőknek, hogy mindenféle rajzolt határ nem állhat útjába a nemzet egységére tett erőfeszítéseknek.
Ezután került sor az ökumenikus istentiszteletre, amelyet a történelmi egyházak képviseletében a katolikus esperes-plébános és a református tiszteletesnő mutatott be.
Az ünnepi szónok idén Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke volt.
Beszédében az elnök úr négy pontban foglalta össze üzenetét, amelyet Dunaszerdahelyről küldött a magyar és szlovák nép felé. Az első pontban azt üzente mindenkinek Csáky Pál, hogy gondolja át, hogy nem csupán a múlt amiről beszélünk ma. Tisztelettel adózott István király és Géza fejedelemnek, hogy felismerték a történelem szavát, amely a magyar nép európaivá válásához volt szükséges.
„Tovább akarjuk vinni a feladatot, mert ha egy nép, nemzet életében egy család életében megszakad, azáltal kérdésessé válik az előttünk élők áldozata is.” – mondta az elnök úr. A mai dunaszerdahelyi Matica slovenská székházában történtekről kifejtette, hogy elutasítják a provokációt és biztos benne, hogy a csallóköziek és az egész szlovákiai magyarság szeretettel és tisztelettel fogad mindenkit, aki jószándékú és békében akar velük élni. „De nem igazán akar olyanokat, akik provokálni akarnak bennünket Dunaszerdahelyen és éppen Szent királyunk ünnepén. Békében, büszkén, magyarként akarunk itt élni, soha nem mondtuk azt, hogy többek akarunk lenni bármely más nemzetnél,de soha nem fojuk elfogadni, hogy akár egy miliméterrel is bárki kevesebbnek tartson, mint bármely más népet. Ez egy egészséges öntudat, egészséges büszkeség, amit tőle (Szent István királytól – szerk.) kaptunk, itt van bennünk az ezer év, ami megedzett bennünket.” Az MKP elnöke elmondta, hogy a magyarságunkat meg tudjuk menteni és továbbadni szükséges, hogy ne egy dezorientált nemzetté váljunk, ne hasonuljunk meg, hanem fogjunk össze és egy erős nemzetté váljon a magyar, ahogy a történelem viharaiban is sikerült neki.
Beszéde végén kijelentette, hogy minden kishitűség és kétely ellenére is van esély és remény, hogy büszkén megmaradhassunk magyarnak itt, a szülőföldünkön. Sokszor megmagyarázhatatlan események történése kapcsán a magyar történelem sokszínűsége példája nyomán erőt meríthet belőle a felvidéki magarság a megmaradáshoz és a küzdeni akaráshoz. Csáky Pál figyelmeztette a jelenlevőket, hogy magyar az, aki vállalja és ez lesz a jövőben is az erkölcsi alapelv, hogy addig leszünk magyarok a Csallóközben, a Felvidéken és a nagyvilágban, amíg vállaljuk.
Az ünnepi beszéde után az önkormányzat, az MKP országos-, járási- és városi szervezetei, a Pax Romana, a Csemadok, a Pázmaneum Társulás és a helyi cserkészcsapat megkoszorúzta a Szent István- emlékművet. Az ünnepség a Felvidéki Rockszínpad előadásával folytatódott, ahol a nézőközönség rockopera részleteket hallgathatott meg a rockszínpad előadásaiból. Az augusztus 20-ai Szent István napi megemlékezés Dunaszerdahelyen a Himnusz eléneklésével zárult.

Felvidék Ma

Képgaléria