(Képgalériával kiegészítve!) Budapesten befejeződött a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) által rendezett Magyarok VII. Világkongresszusa, mely elfogadta Fuksz Sándor felvidéki küldött által előterjesztett nyilatkozatot a magyar nép önrendelkezési jogáról.

A szóban forgó dokumentumot már korábban ismertettük, ITT tekinthető meg.

A tanácskozásra több mint ezer küldöttet jelöltek a világ minden tájáról, közülük több mint 800-an vettek részt a konferencián. A zárónapon határozatot fogadtak el arról, hogy hozzák nyilvánosságra a magyar államadósság alakulásának dokumentumait, hogy mindenki megismerhesse, miért fizetünk évente 1.500 milliárd forintot csak kamatokra. A kongresszus felhatalmazta a Magyarok Világszövetségét, hogy kezdeményezze az 1956-os szovjet bevonulás miatt okozott károk megtérítését.

A kongresszus ismét Patrubány Miklóst választotta meg az MVSZ elnökévé.

Fuksz Sándort, az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának vezetőjét (aki egyben az MVSZ elnökségének tagja is) kértük, hogy ossza meg velünk a világkongresszussal kapcsolatos gondolatait, véleményét.

A Magyarok VII. Világkongresszusa a Fordulat jegyében zajlott, ezért is adtuk ezt a címet neki. Ez annyit jelent, hogy a magyar nemzet állapotát és jövőjét tekintve a problémáinak megoldására merőben új szemlélet szükséges. Az egyik ilyen fordulat a nyitás Kelet felé. Oda, ahonnét származunk. Az elmúlt években az Egyesült Államokban létrejött egy magyarságot kutató intézet, amelynek cáfolta azt a tévhitet, hogy finnugor származékok vagyunk. Ezért a kongresszuson több konferencia folyt keleti rokonaink életéről, múltjukról, jelenükről, hagyományaikról, szokásaikról. Kiváló tudós emberek adtak elő. Fel kell vennünk ezekkel a népekkel – pl. kirgiz, baski -ismét a kapcsolatot.

Fordulatra van szükség a Közép-Európa békéjét, stabilitását biztosító nézetekben is. Tudnunk kell, nem csak nekünk, hanem a velünk szomszédos népek nek is, hogy ez csak úgy lehetséges, ha éppúgy ahogy Közép-Európa valamennyi népe elérte az önrendelkezés kiteljesedését, a magyar nemzetet is megilleti ez. Nekünk is meg volt, de 88 évvel ezelőtt megszűnt, és ennek a problémának a megoldása terén mindeddig csak hátralépés történt. Pedig csak az egyenjogúság biztosíthatja a békét.

Amiket elmondtunk, nem csak a politikai elit irányába tett kritika, hanem valamennyiünk felé, hiszen mindannyian valamiylen formában részesei vagyunk sorsunk alakításának.

Nagyon örülök, hogy a Felvidékről számos neves személy, tudós, tanár, művész volt közöttünk – vagy küldöttként, vagy pedig valamelyik konferenciánk látogatójaként, vendégeként (pl. Dráfi Mátyás, Várady Béla, Mihályi Molnár László, Kolár Péter, Pék László,). Szomorú viszont azért vagyok, mert azok, akik a felvidéki magyar politikát leginkább meghatározták, nem éltek meghívásunkkal.

A világkongresszuson megfogalmazottakat összefoglaló dokumentumokkal keresni fogjuk az együttműködést a mindenkori magyar kormánnyal és a magyar politikai pártokkal is. A MVSZ a világ legnagyobb magyar testülete, semmilyen magyar politikai erő nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a tevékenységét.” – mondta Fuksz Sándor.

A képek kattintással nagyíthatók


Fuksz Sándor


A régi parlament (ma az olasz intézet) épületében
volt a záróünnepség

 


Sokan népviseletben érkeztek

 


A magyar korona másolata a szónoki asztalon

 


Kelet-Szlovákiából érkezett küldöttek autóbusza

 


Könyvvásárlási lehetőség az előcsarnokban


Patrubány Miklós maradt az elnök

 


Dráfi Mátyás színművész is küldött volt


Ima a magyar nemzetért


A lovagok sem hiányoztak


Felvidéki küldöttek egy csoportja


Nyitás Kelet felé


Mihályi Molnár László (jobbra), az MVSZ Szlovákiai
Országos Tanácsának alelnöke

Felvidék Ma, on